H2-Fifty project | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

H2-Fifty project

H2-Fifty zal een 250 MW elektrolyser bouwen in Rotterdam, waar op basis van elektriciteit vanuit o.a. offshore windparken tot 40.000 ton groene waterstof per jaar geproduceerd kan worden. De 250 MW capaciteit van H2-Fifty en de integratie ervan in een conversiepark op GW-schaal betekenen een enorme sprong voorwaarts in vergelijking met Europa's grootste waterelektrolyse-installaties die momenteel op 10 MW-schaal werken.

Nederland en Europa staan voor de uitdaging om sectoren zoals (bio)raffinaderijen, staalproductie en zware mobiliteit te decarboniseren om de CO2-doelstelling van de EU om de uitstoot in 2030 met tenminste 55% t.o.v. 1990 te verminderen te behalen. Groene waterstof zal een sleutelrol spelen in deze sectoren en in het bereiken van de emissiereductiedoelstellingen op middellange en lange termijn.

De subsidie, aangevuld met financiering door de H2-Fifty BV partners, zal worden gebruikt om te investeren in de uitontwikkeling en realisatie van de waterstoffabriek. Tot dusver hebben de projectpartners de basis voor het ontwerp, de conceptuele engineeringstudie en kostenramingen voltooid en het perceel vastgelegd. H2-Fifty werkt samen met leidende aannemers enelektrolyserleveranciers om het engineeringwerk voort te zetten en de fabriek in 2026 operationeel te krijgen.

H2-Fifty zal een emissiebesparing van ten minste 240.000 ton CO2 per jaar mogelijk maken, wat kan oplopen tot 350.000 ton met de toekomstige uitrol van hernieuwbare energie. Als Nederlands vlaggenschipproject voor groene waterstof zal H2-Fifty cruciaal zijn voor de verwezenlijking van infrastructuur voor waterstoftransport op regionaal, nationaal en Europees niveau en zal het als katalysator fungeren voor toekomstige infrastructuur voor het tanken van waterstof in heel Nederland en Europa. Het project zal dan ook van cruciaal belang zijn voor de verwezenlijking van meerdere EU-doelstellingen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.