H2ermes | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

H2ermes

H2ermes heeft als doel om een eerste significante stap te zetten in de inzet van groene waterstof in de productie van staal door Tata Steel en de productie van duurzame brandstoffen en chemie in de haven van Amsterdam. Daartoe ontwikkelt, bouwt en opereert HyCC het project een 100 MW elektrolyser-installatie om tot 43 ton groene waterstof per dag te produceren vanaf 2026. Het doel is ook om de zuurstof en restwarmte nuttig in te zetten in de processen van Tata Steel het regionale warmtenet van HVC waarmee een totale CO2-reductie van 65 – 80 kTon CO2 per jaar is te realiseren, op basis van het verwachte aanbod van hernieuwbare elektriciteit. De koppeling met de Amsterdamse industrie wordt gerealiseerd via de 20 kilometer lange regionale waterstofinfrastructuur van Hynetwork Services naar de Amsterdamse haven, beoogd om te integreren met de Nederlandse en toekomstige Europese waterstof backbone. Verder wordt een koppeling gemaakt met het 2,1 GW aanlandingspunt van de Hollandse Kust Noord & West offshore windparken waardoor systeemintegratie van offshore wind mogelijk wordt.

De behoefte om onze economie te verduurzamen is groot en Nederland zet grote stappen met de uitrol van productie van hernieuwbare elektriciteit. Tegelijkertijd is het aanbod van hernieuwbare elektriciteit onvoorspelbaar en zijn niet alle sectoren en toepassingen te verduurzamen door te elektrificeren. Daarom is het creëren van een veilige, betrouwbare en betaalbare levering van groene waterstof ter verduurzaming van de industrie en (zware) mobiliteit essentieel.

Voortbouwend op meer dan 100 jaar ervaring in elektrolyse vanuit Nobian en duurzame project financiering vanuit Macquarie's Green Investment Group, ontwikkelt HyCC in samenwerking met toeleveranciers van hernieuwbare elektriciteit en elektrolysetechnologie de volgende noodzakelijke stap naar grootschalige, betrouwbare en veilige groene waterstofproductiefabrieken. Door verregaande kennis van technologie, kosten en risico's is HyCC in staal de meest concurrerende technologie van het moment te realiseren. Om op de lange termijn een gezond business model te realiseren, komen door de samenwerking tussen HyCC en haar klant Tata Steel en klanten in de haven duurzame eindproducten (zoals staal en brandstoffen) beschikbaar voor autofabrikanten en de mobiliteit sector. Dit stimuleert de vraag naar en waarde voor die duurzame producten op basis van groene waterstof bij uiteindelijk de consument. Verder leidt de inzet van groene waterstof tot besparing van toenemende kosten voor het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van CO2.

Daartoe ontwikkelt, bouwt en opereert HyCC in het project een 100 MW elektrolyser-installatie om tot 43 ton groene waterstof per dag te produceren vanaf 2026. Het doel is ook om de zuurstof en restwarmte nuttig in te zetten in de processen van Tata Steel het regionale warmtenet van HVC waarmee een totale CO2-reductie van 65 – 80 kTon CO2 per jaar is te realiseren.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.