Haalbaarheid energielandschap Meerstad-Noord inzichtelijk maken | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Haalbaarheid energielandschap Meerstad-Noord inzichtelijk maken

Met de toename van hernieuwbare energiebronnen in de energiemix wordt het elektriciteitsnet minder stabiel waardoor behoefte ontstaat aan flexibiliteit. Eén effectieve methode om flexibiliteit te behouden op het elektriciteitsnet is door energieopslag te realiseren. Deze elektriciteit moet snel beschikbaar zijn wanneer zich te grote variaties tussen vraag en aanbod voordoen. Een effectieve vorm van energieopslag is de Pumped Storage Hydroelectricity (PSH) centrale.
Om een PSH centrale te kunnen realiseren zijn twee reservoirs benodigd met voldoende peilverschil. Meerstad-Noord beschikt hiervoor over de juiste geografische kenmerken, ligt in een regio met ambitieuze politieke doelstellingen en maakt onderdeel uit van een gebied waar eerder dan in andere delen van Nederland behoefte ontstaat aan flexibiliteit op het elektriciteitsnet vanwege het grote aandeel hernieuwbare elektriciteit in de energiemix.
In dit onderzoek wordt de haalbaarheid voor een energielandschap in Meerstad-Noord inzichtelijk gemaakt. De uitkomst van het onderzoek is een opstelling van innovatieve technieken waar elektriciteitsproductie en elektriciteitsopslag op kosteneffectieve wijze uitgevoerd kan worden. Hierin wordt de aanleg van één of meer waterreservoirs met drijvende en draaiende fotovoltaïsche (PV) zonnepanelen en een PSH centrale getoetst op haalbaarheid en risico’s. De twee graadmeters zijn technische en financiële haalbaarheid in de context van een ambitieuze regio op het gebied van een duurzame energievoorziening, de ontwikkelende regionale energiemix en lokale geografische/hydrologische kenmerken.
Als resultaat worden de meest kansrijke businesscases gepresenteerd welke als basis dienen voor een nadere uitwerking van het plan.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.