Haalbaarheid innovatief proces ombouw EV-batterij pakketten voor opslag zonne-energie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Haalbaarheid innovatief proces ombouw EV-batterij pakketten voor opslag zonne-energie

Aat van der Horst Consultancy B.V., begeleid door ASQA Subsidies B.V., onderzoekt de technische, organisatorische en economische haalbaarheid van het hergebruiken van sloop batterijen van hybride voertuigen ten behoeve van energieopslag en verhoging rendement van zonnepanelen. Het doel van dit project is om de haalbaarheid te onderzoeken van de reductie/ontmanteling van sloop batterij pakketten tot individuele cellen voor een zonne-energie opslagsysteem. Hierbij wordt onderzoek gedaan naar de afzetmarkt, reeds ontwikkelde en beschikbare technologieën, technische problematiek en supply chain. Verder wordt de fysieke haalbaarheid geanalyseerd door een modelsysteem te bouwen. Het haalbaarheidsproject sluit goed aan bij de thema’s van de topsector Energie en bij de thema’s van de Regionale Innovatie Strategie Zuid-Nederland. Met het project is er een duidelijke aansluiting bij het thema Urban Energy. Het project moet een nieuwe toepassing vinden van kleinschalige decentrale energieopslag door individuele cellen van gebruikte EV-batterijen direct te koppelen aan zonnepanelen. Naast het recyclen van waardevolle materialen en het wegnemen van een mogelijke bron van milieubelasting zal deze inzet er ook voor kunnen zorgen dat pieken van energielevering- en gebruik op het netwerk verminderd worden door de bufferende werking. Ook kan inzet van deze cellen gekoppeld aan individuele panelen de efficiëntie van een groep panelen doen toenemen. Met het project worden inzichten vergaard omtrent de haalbaarheid en worden de technische en economische (on)mogelijkheden in kaart gebracht. Bij succesvolle afronding van het haalbaarheidsproject zal Aat van der Horst Consultancy B.V. de toepassing verder gaan ontwikkelen met nader te bepalen samenwerkingspartners.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.