Haalbaarheid ontwikkeling van CF-mestreactor (gescheiden winnen van eiwitten, mineralen en biovezels uit varkensmest) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Haalbaarheid ontwikkeling van CF-mestreactor (gescheiden winnen van eiwitten, mineralen en biovezels uit varkensmest)

De Nederlandse varkensstapel produceert jaarlijks 11.5 miljoen ton dunne mest wat nu veelal wordt uitgereden op het land, geïnjecteerd, verbrand, vergast, vergist of gecomposteerd. Zowel vanuit milieutechnisch als economisch perspectief is dit een verspilling van biomassa. Autark Energy Solutions B.V. (AES) wil een meerfase cross-flow separator (CF-mestreactor) ontwikkelen voor het gescheiden winnen van eiwitten, mineralen en biovezels uit varkensmest. Met deze ‘CF-mestreactor’ kan volgens een waterverdringingsprincipe met een (vluchtig) medium in combinatie met membraanfiltratie de mest effectief vrijwel geheel ontwaterd worden, terwijl de overgebleven ‘vaste stof’ gefractioneerd kan worden in (vrijwel zuivere) eiwitten, mineralen (o.a. nitraten en fosfaten) en cellulose.
Dit project sluit goed aan op het hoofddoel van de Regionale Innovatiestrategie (RIS) van Noord-Nederland. Wanneer deze hoogwaardige verwerking van mest immers mogelijk wordt dankzij technologisch en chemische innovaties, leidt dit tot meer economische groei in Noord-Nederland. Tevens sluit het verwerken van varkensmest tot hoogwaardige grondstoffen goed aan op de ambitie van de RIS om de ontwikkeling van de biobased economy in Noord-Nederland te stimuleren en op de doelstellingen van de NIA om Noord-Nederlandse oplossingen voor wereldwijde uitdagingen te ontwikkelen.
Het doel van dit haalbaarheidsonderzoek is om in te kunnen schatten of de technische en economische knelpunten voorzien bij de ontwikkeling van de CF-mestreactor opgelost kunnen worden door AES. Wanneer de haalbaarheid is aangetoond, zal een R&D-traject opgestart worden in samenwerking met partners. Het project draagt bij aan de transitie naar de biobased economy in Noord-Nederland.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.