Haalbaarheid schaalbaar Public DApps Platform | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Haalbaarheid schaalbaar Public DApps Platform

Stichting Forus is een stichting die zich richt op de ontwikkeling van decentrale applicaties voor het publieke domein. De ontwikkelingen op het gebied van blockchain lijken snel te gaan, maar daadwerkelijke bruikbare oplossingen voor het publieke domein bestaan nog niet. Stichting Forus heeft de ambitie om dit te versnellen, maar zal specifiek voor de publieke sector een (technisch) fundament moeten leggen dat voldoende schaalbaar is. Stichting Forus beoogt daarom een Public DApps-platform te realiseren (indien de uitkomst van dit haalbaarheidsonderzoek positief is) waarmee gemeenten en andere publieke instellingen hun interne en externe processen (transparant) kunnen automatiseren…..Hiermee wil zij de volgende impact realiseren:..- Vergroting efficiency en doelmatigheid in publieke domein: De mogelijkheid voor publieke organisaties (zoals gemeenten) om bepaalde administratieve/registratieve/transactionele processen in een DApp/blockchain te vangen brengt een grote efficiencyslag met zich mee. Handmatige taken voor ambtenaren kunnen hiermee beperkt worden en gemeentebeambten zich weer richten op de daadwerkelijke behartiging van burgerzaken. Hiermee kan de transitie gemaakt worden van ‘de stem achter het loket’ naar de ‘ambtenaar in de maatschappij’ waarbij persoonlijk contact vóór het invullen van formulieren gaat…- Kostenbesparing publieke domein: Huidige handmatige administratieve processen zijn zeer kostbaar(denk bijvoorbeeld aan het controleren van stukken voor een vergunningsaanvraag). Een geschikte controleerbare automatisering hiervan op de blockchain kan de ambtelijke inzet sterk verminderen waardoor op termijn een grote kostenbesparing plaatsvindt. Dit verlaagd de noodzakelijke inzet van publieke gelden/belastinggeld voor het (overbodige) ambtenarenapparaat…- Stimulans zelfbeschikkingsrecht burger: Decentrale applicaties maken het mogelijk dat burgers hun persoonlijke (privacygevoelige) informatie zelf in beheer krijgen en houden (het ‘self-sovereign’ principe). Gezien de huidige problematiek met datalekken, waarbij vanuit meerdere bronnen privacygevoelige data onttrokken kan worden en persoonlijke data ongewenst ‘hergebruikt’ kan worden, is beheersing over de eigen data een steeds grotere maatschappelijke noodzaak…..Stichting Forus zal zich binnen dit haalbaarheidsonderzoek richten op het onderzoeken van zowel de technische als de economische haalbaarheid van het schaalbare Public DApps-platform.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.