Haalbaarheidsonderzoek duurzame ruwbouw | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Haalbaarheidsonderzoek duurzame ruwbouw

De binnenmuren van moderne gebouwen bestaan traditioneel uit één of een combinatie van 3 soorten materialen: Kalkzandsteen, hout of baksteen. Het meest gebruikte materiaal (kalkzandsteen) wordt gelijmd op een onderste laag: de “kim”. Deze laag dient om de bouwlaag van een vlakke ondergrond te voorzien, de muur waterpas te zetten en op een bepaalde hoogte uit te komen zonder de grote kalkzandsteenblokken af te hoeven hakken. Het waterpas zetten van de muur is een van de meest kostbare onderdelen van het bouwproces en gebeurt daardoor vaak met hulpmiddelen: een paaltje op iedere hoek van het bouwwerk waarlangs een draad gespannen wordt die de beoogde hoogte van de kimlaag aangeeft. OCA B.V. uit Oosterwolde heeft een piramide ontwikkeld dat een aantal voordelen biedt t.o.v. traditionele hulpmiddelen. Het stelgereedschap is bovendien makkelijk in gebruik en dankzij de materiaalkeuze zeer licht. Het heeft echter ook 1 nadeel: De maximale hoogte van de kim is onder het gebruik van de stelpiramide beperkt. Een simpele schaalvergroting van de stelpiramide is nadelig voor de draagbaarheid, het gewicht en de stevigheid van het materiaal en dus onwenselijk. OCA gaat daarom onderzoeken of het mogelijk is een verlengstuk te ontwikkelen met een vaste lengte dat aan de piramide gemonteerd kan worden zonder dat het onder grote draadspanning verbuigt of breekt en meerdere malen met zelfde stukken verlengd kan worden…..De beoogde doelstellingen van dit project zijn: ….1) Onderzoeken of het technisch haalbaar is om een licht, draagbaar en betrouwbaar verlengstuk te ontwikkelen dat op de piramide gemonteerd kan worden zonder dat het onder grote spanning verbuigt of breekt. ..2) Onderzoeken welke materialen geschikt zijn voor serieproductie (gelet op bewerkbaarheid, betaalbaarheid en robuustheid)…3) Onderzoeken of hier een octrooi op aangevraagd kan worden…4) Onderzoeken of er een goede internationale mark bestaat voor de combinatie van de stelpiramide met het verlengstuk. ….Het beoogde resultaat is bij gebleken haalbaarheid een plan van aanpak voor de ontwikkeling van het verlengstuk. Hierin staat het ontwikkeltraject als roadmap omschreven, is een definitieve materiaalkeuze gemaakt en is er mogelijk een patentaanvraag in werking gezet…In het verlengde van het onderzoek naar een geoptimaliseerd stelpiramide concept, zal worden onderzocht welke mogelijkheden er zijn om stelwerkzaamheden voor nevengeschikte muren (bijvoorbeeld in appartementencomplexen en rijwoningen) te elimineren. Dit zal de efficiënte nog verder verhogen en de bijdrage aan de energie transitie navenant vergroten…

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.