Haalbaarheidsonderzoek naar een innovatieve en integrale IT-oplossing voor het informatie- en changemanagement in zorginstellingen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Haalbaarheidsonderzoek naar een innovatieve en integrale IT-oplossing voor het informatie- en changemanagement in zorginstellingen

Informatietechnologie (IT) verovert de wereld. Ook in de zorgsector neemt IT een steeds
belangrijkere positie in. Zorginstellingen moesten een forse professionaliseringsslag maken op
dit gebied door achtereenvolgend de invoering van het nieuwe zorgstelsel, het elektronisch
patiëntendossier (EPD) en het geïntegreerde ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS). De impact
van IT in de zorg is bovendien groot vanwege aspecten als patiëntveiligheid en bescherming
van persoonsgegevens.
Omdat IT bij steeds meer processen binnen de zorginstelling een rol speelt, stijgt het aantal
gebruikte softwaresystemen. Tezamen vormt dit een complex van systemen die harmonisch in
elkaar moeten grijpen. Om het volledige IT- en informatiebeheerproces optimaal te laten
verlopen is het daarom nodig softwaretesting te benaderen vanuit de wensen van de
gebruiker. In Nederland zijn er (nog) geen andere ontwikkelaars van dit soort producten,
terwijl professionalisering van de omgang met IT in zorginstellingen van levensbelang kan zijn.
De kennis en technologie voor een dergelijke aanpak moeten nog ontwikkeld worden.
Initiatiefnemer Zapphire wil tools ontwikkelen die zorginstellingen helpen hun secundaire
processen te optimaliseren. Het bedrijf wil het verschil maken door werkprocessen te
standaardiseren en door interoperabiliteit, oftewel slim kennisdelen. Dit beperkt de
administratie- en communicatiedruk in het proces door het informatievoorzieningscomplex
overzichtelijk te maken en door te zorgen dat zorginstellingen niet los van elkaar hetzelfde wiel
uitvinden, best practices met elkaar delen en professioneler gaan testen en accepteren en
doorvoeren van veranderingen. Er ontstaat kortom een efficiëntere workflow. Daarnaast
dragen de tools bij aan de beperking van risico’s in het informatiemanagement, omdat
instellingen kennis delen en niet langer allemaal tegen dezelfde problemen aanlopen. Zo levert
dit product een bijdrage aan een kostenefficiënte zorg.
Dit haalbaarheidsonderzoek maakt duidelijk welke (technische) knelpunten de initiatiefnemer
kan verwachten bij de ontwikkeling van de beoogde tools. Het geeft beter inzicht op de taken
in het vervolgproject en inzicht in de kosten. Bovendien peilt het haalbaarheidsonderzoek in
hoeverre er vraag is naar de nieuwe dienst en verkent welke eisen geïnteresseerde instellingen
stellen aan de tools.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.