Haalbaarheidsproject CargoPicker | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Haalbaarheidsproject CargoPicker

Aanvrager heeft een nieuw concept ontwikkeld om het handmatige proces van zeecontainers leeghalen, geladen met stukgoed, te mechaniseren. Naam van het product: CargoPicker. De eerste fase van prototypebouw is afgerond. De aanvrager wil nu onderzoeken wat ervoor nodig is om een nulserie te gaan bouwen. Deze moet dusdanig doorontwikkeld zijn dat deze in de praktijk productie kan draaien. Zij doen dit gezamenlijk met partners met elk hun eigen expertise. In de complete opstelling van de nulserie zitten een aantal technische, markttechnische, arbo- en economische knelpunten die wij vooraf onderzocht moeten hebben. Dit om te kunnen bepalen welke configuratie het beste aansluit bij de wensen en eisen uit de markt. De aanvrager sluit met deze aanvraag aan bij de topsector logistiek, thema 6. Nieuwe (Voertuig-) Technologie. Binnen dit haalbaarheidsproject wordt de haalbaarheid onderzocht van de ontwikkeling van een machine die mensen ondersteunt bij de werkzaamheden die het proces van uitladen van zeecontainers met zich meebrengt. Er wordt juist gekeken hoe de mens het best ontlast kan worden, iets waar dit thema precies op aansluit.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.