Haalbaarheidsstudie High End Component Repair Center | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Haalbaarheidsstudie High End Component Repair Center

Circulaire economie is een begrip dat al een aantal jaren bestaat. Toch blijkt het in de praktijk, mede gestoeld op de toenemende consumentvraag, zeer moeilijk om duurzaam om te gaan met de productie en levenscyclus van onze producten. Met name op het gebied van elektronica waarin zeer veel kostbare metalen, chemicaliën en vervuilende/slecht afbreekbare plastics zijn verwerkt. ….Om dit probleem op te lossen wil Reverse IT onderzoeken of het haalbaar is om een nieuw type Repair Center te ontwikkelen waarin het mogelijk is om op component niveau high-end electronics (denk aan handhelds/scanners) juist na de end-of life fase te repareren. Op dit moment kiezen de meeste producenten uit kostenoverweging namelijk vaak liever voor nieuwe productie, dan slim hergebruik…..De beoogde impact die Reverse IT met dit project hoopt te bereiken is:….Door verlening van de levensduur van elektronische apparatuur wordt het onnodig produceren van nieuwe devices voorkomen. Dit is van groot maatschappelijk belang omdat de vraag naar deze devices elk jaar toeneemt, maar het produceren van nieuwe elektronische devices gemiddeld 80 kilo aan fossiele brandstoffen kost, 7 kilo aan chemicaliën en ruim 90 liter water!….Met de ontwikkeling van het High End Component Repair Center kan dit sterk teruggedrongen worden. Wanneer dit concept in Nederland blijkt te werken kan het model opgeschaald worden naar andere landen/markten om zo de noodzakelijke verduurzaming in een stroomversnelling te brengen…..Reverse IT zal binnen het haalbaarheidsproject zowel de technische als de commerciële/economische haalbaarheid onderzoeken van het beoogde High End Component Repair Center.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.