Haalbaarheidsstudie verwerking van waterhyacinth in stuwmeren | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Haalbaarheidsstudie verwerking van waterhyacinth in stuwmeren

Een probleem voor de waterkwaliteit in Braziliaanse stuwmeren vormt de overwoekering met waterhyacinten. Dit project moet de technische haalbaarheid verifiëren van het concept, winning van waterhyacinten, vergisting, compostering en levering van energie en compost. De afstemming tussen de componenten uitrekenen (inzicht in benodigd aantal harvesters, dimensies schaalgrootte en dimensies van concept (m2 en m3), doorlooptijd proces). De rentabiliteit voor afnemers aantonen en de business case voor financiers aantonen (inzicht in investeringskosten, exploitatiekosten en terugverdientijd). Jacinto Environmental Solutions BV tracht hiermee inzicht te krijgen in de financiële en technische haalbaarheid van het duurzaam winnen en verwerken van waterhyacinten in Braziliaanse stuwmeren. De pilotlocatie is het stuwmeer Salto Grande bij de plaatsen Campinas en Americana in de staat Sao Paulo. De waterhyacinten worden verwerkt en als biomassa ingezet voor de productie van Biogas. Potentiële klant hierbij is CPFL Energia S.A. de grootste private elektriciteitsmaatschappij in Brazilië.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.