Haalbaarheidstoets versneld renoveren recente varkensstallen met diepe kelders en luchtwasser | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Haalbaarheidstoets versneld renoveren recente varkensstallen met diepe kelders en luchtwasser

De varkenshouderij in Nederland staat aan de vooravond van noodzakelijke veranderingen. De weerstand tegen veebedrijven in Nederland neemt toe en dat heeft onder andere te maken met het relatief kleine gebied waarin we met elkaar samen leven in Nederland. Ook is de impact op het milieu van de veehouderij te groot.

De Hoeve Innovatie ziet kansen om de footprint van de varkenshouderij fors omlaag te brengen en de manier van varkenshouden voor dier, mens en milieu sterk te verbeteren. Wij denken zelfs met de verwerking van mest een kringlooplandbouw te kunnen realiseren. Het draagvlak voor de sector en het bestaansrecht van varkenshouders in Nederland zou daarmee toekomstbestendig kunnen worden.

Met de komst van de luchtwasser zijn we onbedoeld een verkeerde weg in geslagen. Er was op dat moment geen alternatief voor handen en het beperken van emissie van ammoniak had toen prioriteit. Nu blijkt echter dat dit deze stallen lastig inpasbaar zijn binnen kringlooplandbouw, een relatieve slechte gezondheidsstatus hebben ongezond en brandgevaarlijk zijn.

Als varkenshouder zit je er mee. Veel varkenshouders willen wel van de luchtwasser en deze stal af, maar hoe? Is er een oplossing voor handen waardoor het ook economisch haalbaar is? Met het renoveren van een varkensstal met luchtwasser naar een stal met dagontmesting wordt het mogelijk aangetoond dat het voor iedereen een haalbare kaart kan zijn. Daarmee wordt het mogelijk om versneld bronaanpak door te voeren zodat de sector snel over goede stallen beschikt. Een goede stal is beter voor mens, dier en omgeving.

Juist in combinatie met moderne technieken zoals real time monitoring en ear tags is het dan ook mogelijk enerzijds innovaties aanzienlijk te versnellen (met meer dan 50 %) en anderzijds om beleidsterreinen van milieu en landbouw versneld te gaan sturen op doelvoorschriften. Handhaving en controle kan daardoor ook effectiever en efficiënter worden georganiseerd.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.