Haddock | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Haddock

Project Haddock zal een belangrijke bijdrage leveren aan CO2-reductie en de opschaling van elektrolyse-installaties. Het project behelst de bouw en operatie van een 100 MW hernieuwbare waterstofproductiefaciliteit, gevoed met hernieuwbare stroom van offshore wind uit windparken Borssele 1+2 of Hollandse Kust West, met een geplande ingebruikname in 2026. De waterstofproductie zal gebaseerd zijn op elektrolyse, met gebruik van innovatieve high-pressure PEM-technologie, en wordt gerealiseerd op het terrein van ammoniak- en kunstmestproducent Yara in Sluiskil. Yara zal als launching customer fungeren voor het project. Een groot deel van de waterstof zal daarnaast geleverd worden aan de regionale open access waterstof backbone die momenteel onder ontwikkeling is. Hiermee kan ten dele aan de groeiende vraag naar hernieuwbare waterstof in de provincie Zeeland en daarbuiten voldaan worden.

Ørsted ambieert om de hoeveelheden hernieuwbare waterstof in industriële processen te vergroten, de netstabiliteit te waarborgen en de decarbonisatie van de industrie in de provincie Zeeland, Nederland en uiteindelijk Europa mogelijk te maken. Op deze manier draagt Ørsted bij aan een krachtige waardeketen voor hernieuwbare waterstof tegen lage kosten, en het behalen van regionale, nationale en Europese doelstellingen voor broeikasgas emissiereductie. Met name die uit de "European Green Deal" en het Nederlandse Klimaatakkoord.

Deze investeringen zorgen voor de realisatie van een elektrolyse-installatie inclusief vervangende stacks, een elektriciteitskabel voor de levering van stroom, de verbinding met de regionale waterstofinfrastructuur en de integratie binnen de bestaande ammonia productieprocessen bij Yara. De kennis die wordt opgedaan bij deze onderdelen zal worden gedeeld met relevante Nederlandse en buitenlandse stakeholders.

Project Haddock wil de commerciële exploitatie van een nieuwe grootschalige elektrolyser demonstreren waarmee waterstof wordt geproduceerd in lijn met de REDII-criteria op basis van intermitterende hernieuwbare energiebronnen. Vooral vernieuwend aan Project Haddock is de schaal van de installatie èn de manier waarop de installatie voorbij state-of-the-art flex services kan bieden in de huidige markt. Daarnaast kan de manier waarop groene ammonia geproduceerd wordt, met variërende waterstof input in een bestaand productiesysteem, als zeer innovatief beschouwd worden.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.