Hardt Hyperloop Implementatie Programma Zuid-Holland | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Hardt Hyperloop Implementatie Programma Zuid-Holland

Om te voldoen aan de afspraken gemaakt in Parijs, zal er een alternatief voor luchtvaarttransport moeten komen voor logistieke ketens die afhankelijk zijn van snel transport. Dit alternatief is de Hyperloop, en de vraag van dit haalbaarheidsproject is dan ook kunnen we Hyperloop inzetten in de transportmarkt als zero-emission alternatief? En is dit alternatief dan ook bruikbaar voor goederen buiten de huidige niche van luchttransport? Hiermee sluit dit haalbaarheidsproject aan bij de topsector Logistiek, thema Duurzaamheid. Een haalbaarheidsproject is noodzakelijk omdat er bij de implementatie van nieuwe infrastructuur talloze vragen zijn waarvan de antwoorden effect hebben op de ontwikkeling van het product. Knelpunten worden verwacht rond de integratie van hyperloop met bestaande infrastructuur, de sociale acceptatie van hyperloop in het landschap of stedelijke omgeving, en het al dan niet positief uitkomen van een maatschappelijke kosten- en batenanalyse. Het onderzoek zal vragen behandelen als Welke factoren beïnvloeden de marktvraag?, Hoe kan de hyperloop geï ntegreerd worden in bestaande infrastructuur? en welke factoren drijven de kosten van het systeem?. Hardt zal ingaan op de sociaaleconomische risico's; de technologische risico's vallen buiten de scope van dit project. Het belangrijkste uitgangspunt van dit haalbaarheidsproject is het financiële risico: Hardt ziet in dat deze barriëre een groot risico is voor de daadwerkelijke realisatie van de technologie, en wilt met een marktverkenning uitzoeken hoe de investeringskosten kunnen worden terugverdiend. Daarnaast wilt Hardt de mogelijke effecten van Hyperloop trac?keuzes in de omgeving toetsen. De resultaten van de haalbaarheidsstudie zijn voor algemeen nut en zijn naast het ontwikkelen van de markt voor hyperloop in de regio Zuid-Holland bedoeld om een maatschappelijk debat over hyperloop aan te wakkeren.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.