Hergebruik glasverpakkingen horeca | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Hergebruik glasverpakkingen horeca

Eenmalige glazen verpakkingen hebben een relatief hoge milieu-impact. Het recyclen en omsmelten van deze verpakkingen is een CO2 intensief proces en de kosten ervan wegen nauwelijks op tegen de baten. Glazen verpakkingen zijn echter uitstekend meerdere malen opnieuw te gebruiken wanneer er een statiegeldsysteem wordt ingevoerd, zoals momenteel in gebruik bij de bruine retour bierflessen. Door glazen verpakkingen meerdere malen opnieuw te gebruiken daalt de milieu-impact met ca. 80-90%.

Voor kleinere producenten is het opzetten van een statiegeld retoursysteem moeilijk haalbaar. Er is tot op heden geen logistieke partner die een retoursysteem faciliteert voor kleinere producenten, waarbij alle stakeholders betrokken zijn. Penvoerder van dit ketenproject is PAKT, een startup die zich richt op het verduurzamen van de glazen verpakkingen keten. Samen met Seenons willen zij een retoursysteem opzetten voor horecabedrijven om hun eenmalig glasverpakkingen te kunnen inzamelen voor hergebruik.

De focus van dit ketenproject ligt op strandtenten en andere horeca, waar veel eenmalige glasverpakkingen vrijkomt. Jopen is een craftbrouwerij die veel gebruik maakt van eenmalig glasverpakkingen en deze graag opnieuw inzetten als dit mogelijk is. In het ketenproject worden de volgende activiteiten uitgevoerd: Fase 1: Kleinschalige praktijktest (zomer/najaar 2022) Fase 2: Ontwikkelen software en procedures voor het inzamelen, sorteren en wassen en de kwaliteitscontrole (najaar 2022/voorjaar 2023). Fase 3: Pilot (voorjaar/zomer 2023) Binnen dit project willen we onderzoeken onder welke voorwaarden het mogelijk is om glasverpakkingen afkomstig uit de horeca meerdere malen opnieuw te gebruiken. Daarnaast willen we ervaring opdoen hoe dit het beste te organiseren is en of dit opschaalbaar is.

Gewenste resultaten van dit project zijn:

  • het hergebruiken van eenmalig glasverpakkingen, afkomstig uit horeca
  • een besparing van grondstoffen voor glasproductie (50%): 110.000 kg
  • een besparing van CO2 uitstoot van ca. 110.000 kg CO2
  • het ontwikkelen van software voor inzameling
  • het ontwikkelen van procedures voor sorteren, wassen en kwaliteitscontrole
  • een plan voor het opschalen van een retoursysteem naar horecabedrijven in heel Nederland

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.