Hergebruik laagwaardige energie afgassen baksteen industrie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Hergebruik laagwaardige energie afgassen baksteen industrie

Doelstelling is om de laagwaardige afvalwarmte van de baksteen industrie (deze industrietak is goed voor een significant deel van het industrieel energieverbruik) terug te winnen door het inzetten van een nieuw beschikbaar gekomen techniek (ORC). Tot nog wordt er niets gedaan met de restwarmte uit de afgassen en het droogproces van de baksteenindustrie omdat de temperatuur hiervan te laag is. Door het inzetten van deze nieuwe techniek kan deze laagwaardige restwarmte mogelijk nog in elektriciteit worden ingezet. Deze techniek is echter voor geheel andere processen ontwikkeld en wordt daar reeds in eerste projecten gebruikt. Derhalve zal deze haalbaarheid er op gericht zijn om na te gaan of, en hoe deze techniek ook binnen de randvoorwaarden van een baksteenproces inzetbaar is. Tevens zullen de economische haalbaarheid (investeringen, operationele kosten en mogelijke opbrengsten) nader beschouwd worden. Tot slot zal er, bij gebleken technisch of economische haalbaarheid, een plan van aanpak worden opgesteld hoe de vervolgfase het best kan worden aangepakt en zullen aspecten als mogelijke leveranciers en potentiele partners aan de orde komen. Bij de uitvoering van dit project zullen externe deskundigen betrokken worden alsmede contacten worden gelegd met zowel de leveranciers als mogelijk geïnteresseerde baksteenfabrikanten.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.