Hergebruik van latente warmte van (sproei)drogers m.b.v. innovatieve zeoliet warmtepomp | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Hergebruik van latente warmte van (sproei)drogers m.b.v. innovatieve zeoliet warmtepomp

Doel:
Doel van het project
Doel van het project is om het energieverbruik van sproeidroogprocessen met 35 – 45% te verlagen t.o.v. de huidige processen door gebruik te maken van innovatieve zeoliet warmtepomptechnologie. Bij succesvolle demonstratie wordt het grote potentieel van deze technologie ontsloten, waarmee dit project significant bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen van het TKI ISPT m.b.t. energiebesparing in de procesindustrie (13 – 18 PJ/jaar) en CO2-reductie.

Korte omschrijving:
Korte omschrijving
In een sproeidroogproces verlaat het grootste deel van de energie die aan de drooglucht is toegevoegd de droger in de vorm van waterdamp, de zogenaamde “latente warmte”. In dit project wordt een nieuwe zeoliet warmtepomptechnologie ontwikkeld en getoetst die in staat is om de latente warmte die vrijkomt via een regeneratieloop om te zetten in bruikbare energie die weer hergebruikt kan worden in een nabijgelegen proces of utility. Dit wordt uiteindelijk gedemonstreerd in een bestaand sproeidroogproces. De verwachting is dat hiermee een energiebesparing van 35 – 45% mogelijk is. Indien deze technologie grootschalig wordt toegepast in (sproei)droogprocessen, kan alleen in Nederland potentieel een energiebesparing van 3 – 5 PJ/jaar worden gerealiseerd.

Aanleiding:
Aanleiding
Sproeidroogprocessen zijn in de procesindustrie in Nederland verantwoordelijk voor ca. 10% van het totale energieverbruik. Het is tot nu toe lastig gebleken om innovaties te ontwikkelen die een significante energiebesparing opleveren voor sproeidrogen. Veel energie gaat verloren omdat er momenteel geen goede manier is om de zogenaamde “latente warmte” die vrijkomt op een efficiënte manier te hergebruiken.

Resultaat:
Resultaat
Belangrijkste resultaten:
 Robuust prototype zeoliet warmtepomp getest en gevalideerd in een sproeidroogproces.
 De energiebesparing is experimenteel vastgesteld en gerapporteerd
 De resultaten stellen de industrie in staat een betrouwbare inschatting te maken van de haalbaarheid om zeoliet warmtepomptechnologie in te zetten voor energiebesparing op drogers.
 Potentieel van deze technologie voor significante energiebesparing in de Nederlandse procesindustrie aangetoond.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.