Hergebruiken van reststromen goud en zilver | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Hergebruiken van reststromen goud en zilver

Bij het produceren en ontwikkelen van sieraden blijven restanten van goud en zilver kleven aan de apparatuur en aan de kleding en handen van medewerkers. Dit zijn kleine stofdelen van de edelmetalen die bijvoorbeeld tijdens het slijpen van de sieraden af worden geveild. Jaarlijks wordt op deze manier ongeveer 5% van het ingekochte goud en zilver verspilt De verspilling ontstaat doordat deze reststroom in feite afval is voor SGS Fabriek. Op het moment van schrijven kan zij niets anders dan afvoeren van de reststromen omdat deze sterk vervuild zijn met stof, vet en andere vervuilingen. SGS Fabriek wil een methode gaan ontwikkelen om deze reststromen aan goud en zilver op te vangen en te recyclen tot herbruikbaar goud en zilver…Na dit project beoogt SGS Fabriek een proces te ontwikkelen zodat zij haar reststromen aan goud en zilver kan opvangen en hergebruiken om nieuwe sieraden van te ontwikkelen. Concreet SGS Fabriek beoogt 4 methoden in het vervolgtraject te realiseren. Ten eerste beoogt zij een methode te ontwikkelen om de reststromen op te vangen van de apparatuur binnen het productieproces. Ten tweede beoogt SGS Fabriek om een ‘’ kledingdouche’’ te ontwikkelen zodat na het einde van de werkdag de kleding van een medewerker schoon gezogen kan worden van de reststromen. Ten derde beoogt de SGS Fabriek een vergelijkbare installatie als de kledingdouche te ontwikkelen voor de handen van de medewerkers. ..Aan het einde van dit project heeft SGS Fabriek voldoende kennis over de technische en economische haalbaarheid om te bepalen of het opvangen en hergebruiken van haar goud- & zilverreststromen haalbaar is. Dankzij deze kennis kan zij een GO/NO GO- beslissing nemen over de verdere ontwikkeling van de methode…Binnen dit project zal ten eerste door een literatuurstudie onderzocht worden op welke manier de reststromen gereed kunnen worden gemaakt voor hergebruik. Ten tweede zal met technische experts overleg worden op welke manier de huidige machines binnen het productieproces kunnen worden voorzien van een methode om de reststromen op te vangen en hoe hetzelfde gedaan kan worden om de reststromen op te vangen van de kleding van de medewerkers. De kennis die wordt ingewonnen bij de experts zal niet alleen technische informatie bevatten, maar ook een financiële informatie. ..

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.