Hernieuwbare Energie Opwekken op de veehouderij, Met HFK loze Melkkoeling | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Hernieuwbare Energie Opwekken op de veehouderij, Met HFK loze Melkkoeling

Doel:
De zuivelketen wil energieneutraal zijn in 2020, en vanaf 2015 energieneutraal groeien. Melkveebedrijven verbruiken veel energie met hoge stroomafnamepieken tijdens de melkbeurten. Energie (gas- en elektriciteit) neutraliteit met zonnepanelen is voor de meeste bedrijven onmogelijk, terwijl de sector vooralsnog daar op mikt. ECO200 pakt beide verbruiken aan, waardoor energieneutraliteit wel mogelijk is voor bijna alle melkveehouders. Hiervoor zijn ook nog veel minder (3 – 4 x) zonnepanelen nodig.

Korte omschrijving:
• ECO200 is een installatie, die melk gebruikt als energiebron voor de productie van hernieuwbare energie. Deze hernieuwbare energie wordt geleverd aan het bedrijf en de privéwoning. Hierdoor is er veel minder energie nodig, en wordt navenant veel CO2 bespaard.
• Met de nieuwste optie wordt ook de melktank gekoeld door ECO200, waardoor de koelmachine met zware HFK ’s overbodig wordt. Ofwel koelen vanuit een hernieuwbare energiebron.
• ECO200 vlakt de stroomafnamepieken af. Het energienetwerk wordt dan minder belast en er zijn minder investeringen nodig . Doordat er ook warmte wordt geleverd aan de privéwoning levert dit een positieve bijdrage aan de energie balans van het bedrijf . Hierdoor zijn op het bedrijf veel minder zonnepanelen nodig, om energie neutraal te worden. Verzwaring of uitbreiding van de aansluiting en/of netwerk is niet meer nodig, wat veel kosten bespaart. ECO200 is Smart Grid Ready.
• Eventuele toekomstige compensatie voor de milieuschade door zware HFK koelmiddelen is niet aan de orde, dus ook in toekomst blijven ECO200 bedrijven energie neutraal.


Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.