Het circulaire ei | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Het circulaire ei

SmartCrops – Insectocycle, P. Bos Mengvoeder, Mts van Bennekom en Neder BV willen gezamenlijk een keten ontwikkelen voor het circulaire ei. Hierbij wordt uitgegaan van reststromen en snijafval van catering, horeca en streekproducten van Neder die worden geleverd aan SmartCrops – Insectocycle die hierop levende insectenlarven zwarte soldatenvlieg (Hermetia illucens) kweekt. Het is momenteel wettelijk niet toegestaan om dode larven aan pluimvee te voeren of om insecteneiwit in voer te verwerken. Het voeren van levende larven is wettelijk wel toegestaan.

Bij een eerder onderzoek door Wageningen UR is gebleken dat vleeskuikens die levende vliegenlarven te eten krijgen, meer bewegen en dat dit zorgt voor een verbetering van hun welzijn. Levende insectenlarven voeren aan vleeskuikens bevordert het natuurlijk gedrag en de pootgezondheid. Testen bij legkippen zijn nog niet uitgevoerd maar naar verwachting zijn de effecten vergelijkbaar. P Bos gaat hun kippenvoer aanpassen met levende larven en de samenstelling ervan aanpassen en optimaliseren.

Mts van Bennekom gaat hiermee op beperkte schaal eieren produceren en let op het gedrag, de gezondheid, de vitaliteit en de kwaliteit van de eieren (oa. kleur, smaak, samenstelling). Deze eieren worden weer geleverd aan Neder BV die de eieren wil gaan leveren als streekproduct en toepassen in de bestaande horeca/catering faciliteiten. Op die manier is de keten weer rond. De verwachting is dat het voeren van levende larven duurder is dan conventioneel kippenvoer, maar dat er toch verdienmodellen te ontwikkelen zijn om er een interessante markt voor te vinden.

Als ketenregisseur en procesbegeleider is de stichting HubOranje! in het project betrokken. HubOranje! Is een stichting met KIP van Oranje als onafhankelijk Keten Innovatie Platform, gericht op de ontwikkeling en bekend maken van ‘boerenconcepten’ plus innovaties die bijdragen aan diergezondheid, dierenwelzijn, fijnstofreductie en circulariteit. De stichting werkt vanuit een ketenaanpak samen aan vraagstukken die het eigen bedrijfsbelang overstijgen, impact hebben op het functioneren van de keten en het imago van de sector. Men wil de circulaire ketensamenwerking faciliteren met de producent als vertrekpunt en de consument als richtpunt en op die manier inspelen op behoeften en eisen vanuit een sterk veranderende markt en tegelijk nieuwe regionale Agrifood hubs ontwikkelen met partijen die zakelijk samenwerken in circulaire netwerken.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.