Het Energiegezelschap | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Het Energiegezelschap

Kern van de aanpak: met een uitgebreide reclamecampagne proberen mensen ervoor te interesseren te investeren in hun woning. De aanpak richt zich op particuliere woningeigenaren, met het doel hen te activeren om zelf aan de slag te gaan, en op de bouw- en installatiebranche, met het doel hen ervan te overtuigen dat er een interessante markt open ligt.

De aanpak is gestoeld op zelfwerkzaamheid van de mensen, eigen initiatief. De mensen moeten ook betalen om mee te doen, om mensen die alleen maar een adviesje willen en er niets mee doen te weren.

Leerpunten

De grootschalige communicatiecampagne blijkt niet goed te werken. Kleinschaligheid werkt veel beter. Beginnen in buurten, een-op-eengesprekken, dat kost wel erg veel tijd, maar is veel effectiever. Dat geldt niet alleen voor de benadering van de particuliere woningeigenaren, maar ook voor de benadering van de bedrijven.

De marketingaanpak, inclusief een huisstijl met een design dat betrouwbaarheid moest uitstralen, slaat minder goed aan. De persoonlijke benadering is cruciaal.

Participatie van een gemeente is essentieel. Een businessmodel waarbij materialen, installaties en uren centraal wordt ingekocht zodat een reële aansprekende korting geboden kan worden.

De stichtingsvorm werd als goed werkbaar beschouwd omdat hiermee duidelijk afspraken over doelen en verantwoordelijkheden vastgelegd kunnen worden in statuten en omdat zo naar buiten een duidelijk gezicht gevormd kan worden. Het feit dat een Stichting geen winstoogmerk kent vormt, in de communicatie naar burgers, een goed uitgangspunt.

Een aanbesteding werd georganiseerd die in theorie drie georganiseerde ketens moesten opleveren. In feite resulteerde dit in drie ketens die bereid waren zich te organiseren, maar het heeft veel tijd en uitzoekwerk gekost dit te realiseren. De bouwbranche had duidelijk moeite met deze nieuwe aanpak.

Doelstellingen

De ambitie was om 2000 woningen aan te (laten) pakken in twee jaar tijd. Inschatting was dat die ambitie moeilijk verwerkelijkt zal worden. De economische omstandigheden spelen daarbij een rol: het is moeilijk om mensen te overtuigen om tijdens de crisis te investeren in hun woning.

Toch is er veel belangstelling om buurtsgewijs aan de slag te gaan.

Bouwtechnische maatregelen

Eindhoven biedt een pakket van tien maatregelen waaruit mensen kunnen kiezen, waaronder gevelisolatie, dakisolatie, plaatsen van dubbel glas, isoleren van de spouw, zonne-energie-installaties en de slimme meter met een monitor die mensen wijst op hun individuele gebruikssituatie.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.