Het innovatieve lage diffractorscherm | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Het innovatieve lage diffractorscherm

Het innovatieve lage diffractorscherm

Een innovatie op het gebied van het verminderen van een geluidbelasting die geproduceerd wordt door autoverkeer, dat gebaseerd is op het toepassen van diffractoren op een kleine verhoging (laag scherm). Diffractoren zijn smalle sleuven naast elkaar met variatie in diepte waardoor een ingewikkeld patroon van resonantie van het geluid optreedt. Het totaal van het ontwerp met diffractoren zorgt er voor dat het geluid van de weg naar boven wordt afgebogen. Door een uitgekiend ontwerp wordt er voor gezorgd dat de diffractoren in een bepaald frequentiegebied (lagere frequenties van het geluid) het meest gereduceerd wordt. De combinatie van diffractoren op een laag scherm geeft een geluidsreductie van 4 tot 6 dB.

Dit project is nodig omdat er op de markt nauwelijks effectieve geluidsmaatregelen beschikbaar zijn die voldoen aan de wensen van deze uitvraag (kosteneffectieve maatregel in de overdracht, geschikt voor lastige locaties). Voor het toepassingsgebied van het concept wordt gedacht aan drie mogelijk sporen:

 • het concept buiten de obstakelvrije zone van de weg (geen extra veiligheidsmaatregelen nodig);
 • het concept binnen de obstakelvrije zone zo dicht mogelijk bij de weg, waarbij buiten de veiligheids- of bergingszone geen geleiderail nodig is en waarbij binnen die zone tussen het verkeer en het concept een reguliere geleiderail wordt geplaatst;
 • een integratie van een geleiderail met het concept.

In dit SBIR haalbaarheidsonderzoek trachten we inzicht te krijgen in het specifieke karakter van het geluid van provinciale wegen en om op basis van deze inzichten tot een concept te komen dat geluidstechnisch effectief is, praktisch realiseerbaar en in allerlei situaties toepasbaar. Het haalbaarheidsonderzoek onderbouwt de verwachtingen wat betreft impact (geluidseffect, LCC) met modelwerk en meet- en ervaringsdata.

Wie zijn we?

Altena Infra-materialen, een handelsnaam van Altena Civiele Techniek BV, is een productontwikkelend groothandelsbedrijf in materialen voor de GWW, die onderdeel uitmaakt van de Altena Groep BV.

Altena heeft, naast de regulieren handel in GWW producten, meerdere duurzame producten op het gebied van bermverharding en oeverbescherming zelf ontwikkeld, gepatenteerd en succesvol in de markt gezet. Hieronder vallen ook producten die minder geluid produceren bij overrijden.

Impact

Voor het provinciale wegbeheer is het van belang om te beschikken over praktische en kosteneffectieve geluidsmaatregelen. Het concept van diffractoren op een laag scherm levert de volgende resultaten:

 • circa 4tot 6 dB geluidreductie voor provinciale wegen op relevante beoordelingspunten in de omgeving
 • toepasbaar voor situaties in combinatie met allerlei (stille) wegdektypen
 • circa 50% lagere LCC in vergelijking met conventionele maatregelen
 • uitwerking naar verschillende varianten om te voldoen aan eisen voor verkeersveiligheid
 • goede landschappelijke inpassing, weinig visuele hinder voor omgeving (maximaal 1 m hoge constructie)
 • zonder bestemmingsplanprocedure, omgevingsvergunning en constructieberekening te realiseren
 • eenvoudig aan te leggen en te onderhouden (geen zware funderingsconstructie nodig)
 • eenvoudig her te gebruiken en/of te verplaatsen.

Contactpersoon

Albert Bruins Slot
+31 525 653935

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.