Het inzetten van levensbrede zelfbeoordelingsinstrumenten voor cliënten – TWB | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Het inzetten van levensbrede zelfbeoordelingsinstrumenten voor cliënten – TWB

Thuiszorg West-Brabant (TWB) is de specialist op het gebied van thuiszorg in West-Brabant (gemeenten: Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht).

Cliënten in de thuiszorg met (een risico op) ondervoeding worden door professionals van TWB ondersteund om zelf actief met hun eetpatroon en voedingstoestand aan de slag te gaan door gebruik te maken van de Eetmeter App, NutriApp of PG-SGA vragenlijst waardoor hun voedingstoestand en zelfredzaamheid hierbij wordt verbeterd. Hiervoor is het van belang dat het onderschatte probleem van ondervoeding zowel onder de aandacht wordt gebracht bij professionals van teams Verpleging & Verzorging (niveau 2 tot en met 6) als bij medewerkers Huishoudelijke Ondersteuning. In een instructie aan medewerkers wordt uitleg gegeven hoe ondervoeding gesignaleerd kan worden, hoe het instrument SNAQ-65+ tijdens de intake en evaluaties met cliënten een vast onderdeel gaat worden in het zorgverleningsproces en hoe cliënten zelf, waar nodig met ondersteuning, kunnen leren inzage te krijgen in voedingstoestand door het gebruik van Eetmeter App, NutriApp en PG-SGA vragenlijst. Een groep cliënten die ondervoed is, gaat met ondersteuning van de zorgprofessionals en waar nodig diëtisten, oefenen met deze apps en vragenlijst en krijgen tips hoe zij hun voedingspatroon kunnen verbeteren en hoe zij hun eigen regie hierbij kunnen bevorderen. Tips die het gebruik van deze instrumenten vergemakkelijken worden verzameld, zodat professionals deze kunnen benutten om bij meer cliënten in te zetten op een moment dat ondervoeding in een vroeg stadium gesignaleerd wordt. Al deze acties worden voorbereid en gemonitord door een werkgroep onder leiding van een projectleider. Aandachtsvelders Voeding, werkzaam binnen de teams Verpleging & Verzorging, bespreken deze voortgang tevens in hun teams.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.