Het nieuwe normaal wordt óók digitaal. Rotterdam-Noord integreert e-health in ondersteuningsaanbod | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Het nieuwe normaal wordt óók digitaal. Rotterdam-Noord integreert e-health in ondersteuningsaanbod

Zorg en welzijn in Nederland staan, door de maatschappelijke en demografische ontwikkelingen de komende jaren, voor een grote opgave. Rotterdam staat als tweede èn armste stad van Nederland nog meer dan gemiddeld onder druk. Dat geldt ook zeker voor Rotterdam-Noord, het werkgebied van dit innovatiecluster.

E-health wordt steeds meer ingezet om inwoners langer, veiliger en plezieriger thuis te laten wonen, maar veelal versnipperd en niet structureel geborgd. Het in samenhang opschalen van bewezen e-health toepassingen is de volgende noodzakelijke stap.
De grootste bottleneck voor het opschalen van e-health in Rotterdam-Noord zit in ontbrekende kennis bij professionals en onbekendheid bij inwoners. COVID-19 heeft echter gezorgd dat de grootste koudwatervrees er af is: alle doelgroepen hebben in de praktijk mogen ervaren dat e-health een goede bijdrage kan leveren. Het ontbreken van een afgestemde stadsbrede, geïntegreerde aanpak vormt een andere rem op de efficiënte uitrol van e-health.

Om bovenstaande aspecten te tackelen worden 241 professionals (en een klein aantal vrijwilligers) opgeleid in "Samen beslissen met e-health". Een deel van deze professionals traint op hun beurt weer collega's en vrijwilligers met als doel inwoners aan de juiste e-health toepassingen te helpen. Naast opleiding stellen we hardware (tablets, telefoons, en andere devices) en software toepassingen voor die devices (apps en sensoren gekoppeld aan apps) beschikbaar. Om de drempel tot het gebruik van e-health te verlagen wordt bewoners de gelegenheid geboden om gedurende 6-8 weken een toepassing vrijblijvend uit te proberen, te ervaren en ervan te leren.
Over 3 jaar is, samen met 5.000 inwoners van Rotterdam-Noord, bepaald of en hoe e-health een bijdrage kan leveren in passende ondersteuning om langer en zelfstandig thuis te blijven wonen.
Circa 2.500 bewoners zetten e-health structureel in. Door in dit cluster breed samen te werken, draagt deze ontwikkeling ook bij aan de cohesie tussen zorg- en welzijnspartijen in Rotterdam-Noord. De permanente beschikbaarheid van e-health toepassingen voor bewoners, komt uit andere middelen. Deels moeten deze nog ingericht worden- denk aan de invulling van WMO-vergoeding.
Gemeente Rotterdam maakt hiervoor onderdeel uit van het cluster.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.