Het onmogelijke mogelijk maken; de Spinning Disc Reactor | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Het onmogelijke mogelijk maken; de Spinning Disc Reactor

Doel:
Het doel van het project is om een nieuw type chemische reactor, de zogenaamde spinning disc reactor te testen. Er word een lithiëringsreactie met s-butyllithium getest bij kamertemperatuur. Experimenten moeten bewijzen dat een significante energiebesparing gerealiseerd wordt omdat niet meer extreem gekoeld hoeft te worden tot de gebruikelijke temperatuur van -90°C.

Korte omschrijving:
Het uitvoeren van deze test vergt een speciale infrastructuur om de experimenten veilig uit te kunnen
voeren. ChemConnection beschikt over de nodige infrastructuur en is bereid deze open te stellen voor de experimenten zoals die samen met Flowid zullen worden uitgevoerd. ChemConnection en OmniChem voeren normaliter lithiëringsreacties op conventionele wijze uit en zijn daarom in staat de nodige expertise in te brengen. OmniChem zal tevens de benodigde chemicaliën aanleveren.


Aanleiding:
De overwegend conservatieve industrie wil bewijs zien dat de spinning disc reactor uitmuntend presteert onder extreme omstandigheden alvorens implementatie te overwegen. Dit project maakt het mogelijk om de unieke eigenschappen te bewijzen en te communiceren op basis van concrete testresultaten met industrieel relevante producten. Het kip-ei dilemma wordt zo doorbroken.

Flowid heeft een transporteerbare proeffabriek gebouwd met daarin de spinning disc reactor zoals deze is ontwikkeld aan de TU/e. Dit type reactor kan op productieschaal reacties zeer gecontroleerd en
daarmee veilig uitvoeren. De hoge massa- en warmteoverdracht maakt het mogelijk om processen onder ‘procesgeintensiveerde’ condities uit te voeren. Hierbij worden reacties onder verhoogde druk en temperatuur uitgevoerd. Middels conventionele proces apparatuur is dit niet veilig en economisch
rendabel te realiseren.


Resultaat:
Het project levert concrete testresultaten die uitgebreid gecommuniceerd zullen worden. Vanuit traditioneel perspectief is het onmogelijk om lithiëringsreactie uit te voeren op kamertemperatuur omdat bij die temperatuur het proces niet veilig en niet selectief is. De intermediaire lithiumverbindingen zijn namelijk weinig stabiel bij temperaturen boven -75°C. De resultaten introduceren een nieuw perspectief voor de industrie, die van radicaal proces innovatie. De bekendmaking hiervan maakt de weg vrij voor grootschalige, brede toepassing.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.