Holland Dairy House | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Holland Dairy House

Holland Dairy House Roemenië van start

Op 27 maart 2015 is het Holland Dairy House van start gegaan. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Den Haag werd een Partners for International Business (PIB) samenwerkingsovereenkomst getekend.

Kansen in Roemenië
Met hulp van Europese fondsen zal Roemenië de komende jaren fors investeren in de agrarische sector. Melkveehouderij is daarbij een van de prioriteiten. Voor de ontwikkeling van de agrarische sector wordt de komende jaren 9,3  miljard euro beschikbaar gesteld.

De Roemeense melkveehouderij kan potentieel een lage kostprijs realiseren doordat grond, arbeid, en voer goedkoop en ruim voorhanden zijn. Daarbij is er sprake van een tekort aan dierlijke mest. Onderzoek laat zien dat het land op zijn minst in staat moet zijn het verkregen , en inmiddels afgeschafte, EU quotum van 2,5 miljoen ton vol te melken. Momenteel wordt maar ongeveer 1 miljoen ton per jaar geproduceerd.

Door betere scholing, training, voorlichting van Roemeense boeren, in combinatie met betere stalinrichting, voeding, voeding, melken en geholpen door de beschikbare EU en nationale financiering moet het lukken de melkproductie kwantitatief en kwalitatief op te krikken.

Holland Dairy House
Het cluster van bedrijven dat de samenwerkingsovereenkomst ondertekende bestaat uit Lely Group, Firma Schaap, Calfotel, Cowhouse, Barenbrug, JOZ, Mueller, Nuscience, Trioliet en CRV. Deze bedrijven zijn actief in de melkveehouderijsector: van gras tot koe en van melkrobot tot  stalinrichting en alles daar tussenin.  Ook kennisinstellingen Cownexxion en Aeres vormen deel van het cluster.

Het PIB programma Holland Dairy House bestaat uit het gezamenlijk bewerken van de Roemeense markt om de Nederlandse melkveehouderijsector daar duurzaam te positioneren. Dit gebeurt onder andere door het overdragen van kennis over het Nederlandse melkveehouderijmodel aan Roemeense boerderij managers, maar ook door intensief samen te werken met Roemeense beleidsmakers. Verder vinden onder de noemer van dit programma een aantal strategische beursdeelnames plaats.

Partners for International Business
Met de dienstverlening Partners for International Business (PIB) sluit de Nederlandse overheid een partnerschap met het bedrijfsleven. PIB richt zich op groepen van bedrijven, eventueel aangevuld met kennisinstellingen, die gezamenlijk een buitenlandse markt willen betreden. Daarbij wordt gewerkt vanuit een afgestemde strategie in plaats van losstaande activiteiten. Met economische diplomatie kan de overheid handels- en investeringsbelemmeringen proberen weg te nemen, zodat ondernemers kansen kunnen verzilveren. PIB richt zich op Nederlandse bedrijven uit de Topsectoren (Energie, Life Sciences & Health, Creatieve Industrie, Water, Agrofood, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, High Tech Systemen en Materialen, Logistiek en Chemie) en op een aantal foculanden.

Meer informatie: www.rvo.nl/pib

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.