Hoog rendement nano-gestructureerde zonnecellen (EOS Lange Termijn) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Hoog rendement nano-gestructureerde zonnecellen (EOS Lange Termijn)

Nederland heeft middels een aantal octrooien van Philips een sleutelpositie op het gebied van de zeer veelbelovende technologie ‘nanodraden’. In dit project wordt deze technologie ingezet om de prijs per kWh van zonne-energie sterk te verlagen. Doelstelling is in 2020 een zonnecel met een rendement van meer dan 65 procent tegen een uiteindelijke prijs van 0,5 €/Wp.

Aanleiding: prijs per kWh zonneceltechnologie is hoog
Voor een doorbraak van zonneceltechnologie in elektriciteitsvoorziening via het net is een drastische verlaging van de prijs per kWh nodig. Dat betekent een verhoging van het rendement en/of een verlaging van de productiekosten.

Project: nano-gestructureerde zonnecellen
Dit project beoogt beide routes tegelijk te realiseren. Door middel van zonlichtconcentratie met spiegels kan het benodigde celoppervlak verkleind worden met factoren van 500 à 1000. In dit project wordt daarom van meet af aan uitgegaan van combinatie met een concentrator.

Nanodraden
Nanodraden vormen een recente wetenschappelijke doorbraak, waarbij Philips internationaal aan het front staat. Bij toepassing in zonnecellen groeien de verschillende lagen van een cel in de lengte van een nanodraad op elkaar. Het is al aangetoond dat een aantal subcellen binnen een nanodraad in serie geschakeld kunnen worden.

Verschillende typen cellen in een nanodraad
In dit project wordt onderzocht of ook verschillende typen cellen in één nanodraad ondergebracht kunnen worden, zodat de cel licht van meerdere golflengtes in energie kan omzetten. Dit zou het probleem van niet op elkaar aansluitende atoomafstanden (dislocaties) oplossen, dat het rendement van conventionele multi-junctie cellen zo dramatisch doet afnemen.

Het is tevens mogelijk om rondom elke nanodraad een beschermende mantel te laten groeien, wat waarschijnlijk enkele fundamentele problemen van deze technologie kan oplossen. Een ander voordeel is dat nanodraden op een goedkoop siliciumsubstraat kunnen groeien. Dit proces is door Philips geoctrooieerd, waarmee Nederland een sleutelpositie in deze technologie heeft. Ten slotte is met nanodraden de vraag naar schaarse materialen veel kleiner. Het potentieel van deze technologie is kortom zeer groot.

Winst: rendement verhogen
Doelstelling is om met deze technologie in 2020 zonnecellen te kunnen produceren met een rendement van meer dan 65 procent tegen een uiteindelijke prijs van 0,5 €/Wp.

Het consortium bestaat uit Technische Universiteit Eindhoven en Philips Electronics Nederland B.V. (MiPlaza).

Titel:

Hoog rendement nano-gestructureerde zonnecellen

Penvoerder:

Technische Universiteit Eindhoven

Contactpersoon:

De heer J.E.M Haverkort

Adres:

Postbus 513, 5600 MB EINDHOVEN

Telefoonnummer:

040 – 247 4205

E-mail:

j.e.m.haverkort@tue.nl

Website:

www.tue.nl

Partners:

Philips Electronics Nederland B.V.

Looptijd:

1 juli 2010 – 30 juni 2014

EOS-regeling:

Lange Termijn

Projectnummer:

LT10031

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.