Hoogwaardige valorisatie van lignine voor optimale bioraffinage van lignocellulose naar energiedragers en producten (Ligno Value) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Hoogwaardige valorisatie van lignine voor optimale bioraffinage van lignocellulose naar energiedragers en producten (Ligno Value)

Lignine, een bestanddeel van biomassa, kan beter worden benut dan doorgaans het geval is. In dit project ontwikkelden de deelnemers een integraal bioraffinageconcept dat niet alleen energiedragers, maar ook hoogwaardige grondstoffen oplevert.

Aanleiding: lignine onvoldoende benut
Biomassa bestaat behalve uit water voornamelijk uit lignocellulose. Dit bestaat weer voor zestig tot zeventig procent uit cellulose en hemicellulose, en voor twintig tot dertig procent uit lignine. Cellulose en hemicellulose zijn een potentiële bron van suikers, waaruit bijvoorbeeld bio-ethanol en oppervlakteactieve stoffen kunnen worden gemaakt. Lignine is een ideale bron van chemicaliën, voor producten als fenolen, lijmen, coatings en harsen, brandstofadditieven en polymeren voor kunststoffen.

Wereldwijd komt veel lignine vrij uit hout, als nevenproduct van de pulp- en papierindustrie. Per jaar gaat het om vijftig miljoen ton. Hiervan wordt 98 procent gebruikt als brandstof voor elektriciteits- en warmteproductie. Slechts twee procent vindt toepassing in de productie van onder andere dispersiemiddelen in cement en als ‘binder’ in lijmen en harsen. Extra gebruik van lignine voor petrochemische producten wordt bemoeilijkt door inhomogeniteit van het uitgangsmateriaal, het hoge gehalte aan verontreinigingen en de hoge kosten voor zuivering en verwerking. Daar komt nog bij dat op korte termijn veel extra lignine zal vrijkomen uit biomassa die wordt ingezet voor de productie van biobrandstoffen (onder andere bio-ethanol).

Project: integrale bioraffinage
Dit project biedt oplossingen voor deze problemen. Daartoe ontwikkelden de projectpartners een integraal bioraffinageconcept, dat zowel energiedragers oplevert als hoogwaardige grondstoffen voor verdere conversie naar eindproducten. Het aantal omzettingsstappen en de verliezen zijn hierbij geminimaliseerd, de toegevoegde waarde gemaximaliseerd. De nadruk van het project lag op de omzetting van lignine in fenol, zogeheten performance -producten en brandstofadditieven. Verder is onderzoek gedaan naar de primaire biologische raffinage van cellulose en hemicellulose tot energiedragers en bulkchemicaliën, en naar integrale ketenaspecten, zoals de milieubelasting.

Winst: hoogwaardige benutting biomassa én besparen fossiele olie
Het gebruikelijke synthetiseren van chemische verbindingen in de petrochemische energie kost veel energie. Dit project was niet alleen gericht op een hoogwaardige benutting van biomassa, maar ook op een forse besparing fossiele olie bij de productie van grondstoffen en energiedragers. Tevens zal de marktintroductie van ethanol uit lignocellulose door deze bioraffinage wellicht sneller gaan.

Titel Hoogwaardige valorisatie van lignine voor optimale bioraffinage van lignocellulose naar energiedragers en producten (Ligno Value)
Penvoerder Agrotechnology & Food Innovations B.V.
Contactpersoon De heer R. Gosselink
Adres Postbus 17, 6700 AA WAGENINGEN
Telefoonnummer 0317-47 52 10
E-mail richard.gosselink@wur.nl
Website www.biobasedproducts.nl / www.lignovalue.nl
Partners Wageningen Universiteit, Rijks Universiteit Groningen en Energieonderzoek Centrum Nederland
Looptijd 1 januari 2007 - 31 december 2010
EOS-regeling Lange Termijn
Projectnummer LT05011

Eindrapport: http://www.rvo.nl/sites/default/files/rvo_website_content/EOS/EOSLT05011...

Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.