Houtgestookte centrale met rookgascondensor en CO2-wininstallatie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Houtgestookte centrale met rookgascondensor en CO2-wininstallatie

In de glastuinbouw kun je met afvalhout gestookte ketels zeer efficiënt inzetten. Om een maximaal rendement te behalen, zijn echter twee innovatieve componenten nodig: een rookgascondensor en een CO2-wininstallatie. Dit project beproeft beide componenten in de praktijk.

Afvalhout
In Nederland komt per jaar ongeveer 1,5 miljoen ton bouw- en sloophout vrij. Daarnaast kan er zo’n 2,4 miljoen ton hout worden gewonnen uit bos en houtwallen. Met deze houtstromen is circa 76 PJ aan duurzame energie op te wekken (gelijk aan 2,5 procent van het totale Nederlandse energieverbruik). Als het hout wordt verstookt in stand alone-elektriciteitcentrales, is deze besparing echter niet volledig realiseerbaar. Dat is alleen mogelijk in gecombineerde toepassingen.

Glastuinbouw
Met name in de glastuinbouw kan elektriciteit en warmte uit biomassa op zeer efficiënte wijze worden benut. In deze sector is veel warmte nodig (10 procent van het Nederlandse aardgasverbruik) op een relatief laag temperatuurniveau (40-65 °C). De benodigde warmte kan worden geleverd door houtgestookte warmte/kracht-eenheden met een relatief hoog elektrisch rendement en een totaal rendement van 108 procent.

Doel
Dit project wil demonstreren dat het heel goed mogelijk is meer dan 100 procent van de energie in biomassa als nuttige energie aan te wenden. Hiervoor zijn twee nieuwe componenten nodig: een rookgascondensor en een CO2-wininstallatie.

Component 1: rookgascondensor
Met behulp van de rookgascondensor wordt de laagwaardige energie teruggewonnen die zich in de vorm van waterdamp in de rookgassen bevindt. Omdat de rookgassen van houtketels ook zeer corrosieve zuren en stof bevatten, zijn conventionele condensors niet toepasbaar. Daarom is er een speciale condensor ontwikkeld, waarin water in de rookgassen wordt geïnjecteerd. Het geïnjecteerde water wordt opgewarmd door condensatie van de aanwezige waterdamp en vervolgens gebruikt om het retourwater uit de kas (40 °C) op te warmen tot 50 °C. Dit gebeurt in een externe warmtewisselaar.

Component 2: CO2-wininstallatie
De CO2-wininstallatie is nodig om ook in de zomer de geproduceerde warmte te kunnen benutten. Circa 15 procent van het aardgasgebruik in de glastuinbouw is gerelateerd aan de productie van kooldioxide, een zeer belangrijke meststof. CO2-bemesting vindt vooral plaats als de zon schijnt en maximale groei mogelijk is. De rookgassen van een houtketel zijn niet geschikt om direct CO2 te leveren. Daarom is gekozen voor een systeem waarbij het kooldioxide uit de gasstroom wordt verwijderd met behulp van een speciale wasvloeistof. Uit het ontstane mengsel wordt vervolgens zuiver CO2 gewonnen.

Kwekerij De Tuin
In het project worden beide innovatieve componenten ingebouwd in de bestaande houtgestookte installatie van kwekerij De Tuin. De rookgascondensor wordt direct in gebruik genomen. De CO2-wininstallatie moet eerst zeker anderhalf jaar proefdraaien om aan te tonen dat het geproduceerde kooldioxide geen verontreinigingen bevat. Gedurende de testperiode wordt het CO2 niet gebruikt voor bemesting.

Titel Houtgestookte centrale met rookgascondensor en CO2-wininstallatie
Penvoerder Kwekerij De Tuin
Contactpersoon Dhr. H. Klein Teeselink (HoSt B.V.)
Adres Postbus 920, 7550 AX HENGELO
Telefoonnummer 074 240 18 07
E-mail kleinteeselink@host.nl
Website -
Partners HoSt B.V.
Looptijd 1/12/2005 - 1/12/2008
EOS-regeling Demonstratie
Projectnummer DEMO03030

Eindrapport: http://www.rvo.nl/sites/default/files/rvo_website_content/EOS/DEMO03030.pdf

Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.