HVP gezond met e-health | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

HVP gezond met e-health

HVP Zorg biedt WMO- en WLZ-zorg, persoonlijke verzorging en verpleging, huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding in de regio Haaglanden (de gemeenten: Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Westland) en Rotterdam.

HVP richt zich met dit plan vooral op de meest kwetsbare ouderen.
HVP heeft de ambitie om alle cliënten en hun naasten te helpen bij hun bewustwordingsproces en om hun weg te vinden naar optimaal gebruik van allerlei voorzieningen. E-health kan deze cliënten helpen in dit proces. HVP hoopt dat door e-health toepassingen, deze cliënten langer thuis kunnen blijven wonen.

HVP ziet e-health als de ultieme kans voor haar cliënten, zodat zij zelf kunnen bepalen hoe zij de hulp willen ontvangen en in welke omgeving. HVP hoopt dat hiermee de eenzaamheid van kwetsbare ouderen vermindert. Daarnaast wil HVP de zelfredzaamheid vergroten, zodat er minder personele inzet benodigd is; het bieden van efficiëntere zorg. Een goed werkend digitaal systeem draagt hieraan bij. De cliënten krijgen meer regie over hun leven.
De ontwikkeling van e-health sluit hier goed bij aan.

HVP wil de volgende e-health toepassingen doorvoeren in de organisatie:

  • Medido, de automatische medicijnendispenser.
  • Smart Glass.
  • Communicatieplatform CarenZorgt.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.