HYACINT: HYbride Adsorptie compressie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

HYACINT: HYbride Adsorptie compressie

Het beter benutten van de restwarmte van de industrie zou enorme energiebesparingen opleveren. De temperatuur van deze restwarmte is echter vaak te laag. In dit project is een hybride technologie ontwikkeld waarmee de grote hoeveelheid restwarmte in het gebied van 70ºC tot 100ºC nuttig kan worden toegepast. De mogelijke besparing wordt geschat op 86 PJ/j in Nederland.

Aanleiding: vermindering warmtevraag industrie levert energiebesparing op
Meer dan 80 procent van de energiebehoefte in de industrie in Nederland is warmte. Overtollige restwarmte wordt geloosd en/of zelfs actief gekoeld. Het benutten van deze restwarmte zou een zeer grote energiebesparing opleveren: een vermindering van de warmtevraag in de industrie van 10 procent zou hetzelfde effect hebben als een vermindering van de vraag naar elektriciteit van 50 procent.

Project: HYbride Adsorptie Compressie voor INdustriële Toepassingen
Bestaande warmtepompen opereren niet in het gewenste temperatuurgebied en kunnen de gewenste temperatuursprongen niet energetisch efficiënt bewerkstelligen. Het beoogde resultaat van dit internationaal unieke project is realisatie van een prototype adsorptiewarmtepomp uitgevoerd met een compressor, die wel de gewenste temperatuursprong kan leveren, zodat voor het eerst grote hoeveelheden laagwaardige restwarmte onder de 70?C , tussen 70?C en 100?C (de temperatuur van grofweg de helft van alle industriële restwarmte) en boven de 100?C opnieuw kan worden ingezet. De mogelijke besparing is geschat op 86 PJ/j.

Resultaat: combinatie van voordelen compressie en adsorptie
De hybride technologie die in dit project is onderzocht combineert de voordelen van compressie en adsorptie. De hybride adsorptie-compressie warmtepomp bestaat uit twee zoutreactoren, waartussen een compressor is geplaatst, die dus deel uitmaakt van het warmtepompsysteem. Door deze combinatie kan de druk van de damp (bijvoorbeeld ammoniak of water) worden verhoogd of verlaagd, waardoor de cyclus bij andere restwarmte-, omgevings- en producttemperaturen kan worden doorlopen, of sneller/efficiënter bij gelijke condities. Omgekeerd kan door gebruik te maken van een zout (of ander sorptiemiddel) het werkingsgebied van een koudemiddel worden verlegd, waardoor de compressiewarmtepomp ook kan worden ingezet bij hogere temperaturen en/of lagere drukken.

Projectpartners
Het consortium bestaat naast ECN uit de Stichting Kennis Centrum Papier en Karton, KWA bedrijfsadviseurs B.V., Bronswerk Heat Transfer B.V., Technisch Bureau Dahlman B.V. en Gea Grenco B.V.

Titel:

HYACINT: HYbride Adsorptie compressie
voor INdustriële Toepassingen

Penvoerder:

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)

Contactpersoon:

De heer M. van der Pal

Adres:

Postbus 1, 1755 ZG PETTEN

Telefoonnummer:

0224 - 56 48 37

E-mail:

vanderpal@ecn.nl

Website:

www.ecn.nl

Partners:

Stichting Kennis Centrum Papier en Karton, KWA bedrijfsadviseurs B.V., Bronswerk Heat Transfer B.V., Technisch Bureau Dahlman B.V., Gea Grenco B.V.

Looptijd:

1 juli 2009 - 31 december 2012

EOS-regeling:

Lange Termijn / ECN-consortia

Projectnummer:

LT08026Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 17-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.