HybSi® membranen op Polymere drager voor Organische Nanofiltratie (HybPON) (EOS Lange Termijn) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

HybSi® membranen op Polymere drager voor Organische Nanofiltratie (HybPON) (EOS Lange Termijn)

(Nano)filtratie kan in scheidingsprocessen veel energie besparen. Er is grote behoefte aan generiek inzetbare nanofiltratiemembranen voor toepassingen met verschillende organische oplosmiddelen. In dit project wordt onderzocht of het mogelijk is om een hybride silicalaag op een polymere drager aan te brengen en zo een zeer resistent nanofiltratiemembraan te produceren.

Aanleiding: scheidingsprocessen kosten veel energie
Scheidingsprocessen kosten nu ongeveer 40% van het totale energieverbruik van de procesindustrie in Nederland. Aan filtratie met membranen als energiezuinig alternatief wordt al tientallen jaren gewerkt, de laatste jaren ook met membranen met poriën ter grootte van 1 nm.

Project: ontwateren van waterige recyclestromen
Een voorbeeld van een proces dat met nanofiltratiemembranen uitgevoerd kan worden is het ontwateren van waterige recyclestromen voor de productie van biobrandstoffen. Per proces zou de inzet van nanofiltratiemembranen in Nederland 1 PJ/j kunnen besparen. Andere voordelen zijn reductie van emissie van schadelijke verbindingen, kwaliteitverbetering en samenhangende besparingen elders in de keten.

Groeiende vraag naar generiek inzetbare nanofiltratiemembranen
Er is een groeiende vraag naar generiek inzetbare nanofiltratiemembranen met een voorspelbaar gedrag in toepassingen met verschillende organische oplosmiddelen. Met name de stabiliteit van membranen in deze agressieve omgevingen is een probleem.

Door de Universiteit Twente en ECN zijn in eerdere projecten membranen ontwikkeld gebaseerd op hybride silica. Dit keramische materiaal HybSi® blijkt zowel hydrothermaal, chemisch als mechanisch zeer stabiel te zijn en vertoont geen zwelgedrag. Nadeel is de relatief dure meerlaagsdrager die door de toepassingseisen voor dit type membranen nodig is. In toepassingen die bij een lagere temperatuur plaatsvinden kan mogelijk een goedkopere polymere drager worden toegepast. In dit project is onderzocht of het mogelijk is om zeer resistent polymeergedragen nanofiltratiemembranen te produceren op basis van HybSi®.

Titel:

HybSi® membranen op Polymere drager voor Organische Nanofiltratie

Penvoerder:

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)

Contactpersoon:

De heer J.F. Vente

Adres:

Postbus 1, 1755 ZG PETTEN

Telefoonnummer:

0224 - 56 49 16

E-mail:

vente@ecn.nl

Website:

www.ecn.nl/memtech , www.hybsi.com

Partners:

TU Eindhoven, Solsep B.V., Fujifilm Manufacturing Europe B.V. en Arkema Vlissingen B.V.

Looptijd:

1 september 2010 – 31 augustus 2012

EOS-regeling:

Lange Termijn

Projectnummer:

LT10029

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.