Hyper lokale nutriënten kringlopen sluiten met aantoonbare milieuwinst die vertaald worden naar ‘carbon credits’ voor de akkerbouwer | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Hyper lokale nutriënten kringlopen sluiten met aantoonbare milieuwinst die vertaald worden naar ‘carbon credits’ voor de akkerbouwer

Het project beoogd te laten zien dat door reststromen slim te bundelen de nutriënten kringloop weer kan worden gesloten. Dit noemen wij hyper lokale nutriënten kringlopen sluiten met aantoonbare milieuwinst De huidige situatie is dat enkele projectpartners een reststroom hebben die tegen betaling dient te worden afgevoerd. Hoeksch Hout heeft zaagsel en houtkrullen en De Peerdegaerdt heeft paardenmest. Dit materiaal beland veelal in de vuilverbranding of in de biovergisting. Aan de andere kant heeft een projectpartner behoefte aan bemesting van het land. De Maria Hoeve en De Peerdegaerdt kopen beiden periodiek compost in.

We gaan onderzoeken of wij 2 verschillende soorten compost kunnen maken door de verschillende beschikbare en schone mono [rest]stromen uit de Hoeksche Waard om te zetten naar compost met verschillende karakteristieken. Het composteerproces wordt met biologische warmte gemaakt tot een bodemverbeteraar waar de boer wat aan heeft en die aansluit bij de minerale behoefte van de bodem. Het compost zullen we op een door de akkerbouwer gewenst mineralen niveau proberen te brengen. Dat draagt bij aan de bruikbaarheid van compost en de effectiviteit op het akkerland. Het resultaat aan de economische kant is vermindering van afvoer en aanvoer kosten door het sluiten van de kringloop. Door de verbetering van de grond wordt gewerkt aan de toekomstbestendigheid van het landbouwsysteem. Daarnaast willen wij de milieuwinst [CO2 besparing] vertalen naar ‘Carbon Credits’ voor de akkerbouwer die daarmee een nieuwe inkomstenbron genereert.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.