I-Balance | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

I-Balance

Doel:
Het project I-Balance kenmerkt zich enerzijds door een sterke benadering van horizontale integratie, waarbij gas en elektriciteit worden ontwikkeld tot een integrale energiedienst en anderzijds met een open-innovatie ketenbrede aanpak, waarmee men zich duidelijk onderscheidt in de internationale context van een duurzame en betrouwbare energievoorziening. I-Balance streeft hierbij de volgende doelstellingen na:
1. Balanceren decentrale consumptie en productie van energie:
a. Voorspellen energieprofiel niet controleerbare energiebron.
b. Sturen energieprofiel controleerbare energiebron.
c. Actieve Load Balancing van controleerbare- en niet controleerbare energiebronnen.

2. Flexibele integratie van decentrale energie in het elektriciteit- en gasnetwerk:
a. Communicatie tussen smart appliances onderling.
b. Communicatie van smart appliances met het net.

3. Ontwikkelen integraal energie model voor gebalanceerde en flexibele integratie van decentrale energie.


Aanleiding:
De belangrijkste uitdaging in (de transitie van) de energiemarkt is evenwicht behouden tussen de vraag naar – en het aanbod van elektriciteit. Hiertoe is inzicht in productie- en consumptie patronen in combinatie met toegang tot actuele informatiestromen essentieel.

Resultaat:
Door de implementatie van de resultaten van het energie model op het micro niveau (huishoudens) is er enerzijds een besparingspotentieel op de transportcapaciteit te realiseren (reductie netverzwaring), door de (over)capaciteit van het bestaande gasnetwerk voor decentraal balanceren te gebruiken. In combinatie met de integratie van Smart Appliances en een bewuster gedrag van eindgebruikers door de actieve feedback op hun gedrag, draagt I-Balance eveneens bij aan verlaging van het energiegebruik van Smart Grid consumenten.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.