ICT in een verbonden maatschappij | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

ICT in een verbonden maatschappij

ICT in een verbonden maatschapij: de rode draad van de aanvraag zit in het verbinden van mensen via creativiteit en ICT, waarbij specifieke aandacht is voor community vorming, die verbondenheid tussen verschillende groepen stakeholders stimuleren, kennisontwikkeling stimuleren en verbinding leggen tussen diverse platformen (multi mediaal -> zowel online als offline). Generieke focus op onderwerpen en acties die belangrijk zijn voor ICT-benutting, zoals vertrouwen in ICT, de innovatieve rol van ICT in productie- en bedrijfsprocessen, standaardisatie, open data, user generated content het slim exploreren van grote hoeveelheden data, procesinnovatie en reductie van administratieve lasten en investeren in vaardigheden, tot stand gekomen middel co-creatie. De ambitie van dit cluster is om door de keten van multimediale en communicatie toepassingen gerichte ICT oplossingen te ontwikkelen. Het cluster is gericht op effectiever, sneller en directer communiceren tussen (eind)gebruikers te tot stand te brengen. Het totale marktpotentieel van de innovatietrajecten wordt door deelnemers ingeschat op 30 tot 40 miljoen voor de jaren na afloop van de IPC periode. Daarnaast laten de resultaten de mogelijkheden zien die in een “Verbonden Maatschappij met ICT” gerealiseerd kunnen als showcase voor de kenniseconomie en topsector Creatieve Industrie.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.