Identification of an adequate financial system for flood protection | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Identification of an adequate financial system for flood protection

Op dit moment is de Roemeense overheid bezig met aanvullende maatregelen ter bescherming tegen overstromingen teneinde het niveau van bescherming van de bevolking te verhogen en om te voldoen aan de Europese overstromingsrichtlijnen. Om een duurzame financiële situatie te creëren zal het belastingstelsel moeten voorzien in een kostendekking van deze maatregelen om toekomstig onderhoud en aanpassingen te waarborgen. Dit is ook opgenomen in de huidige Waterwet. Door het ontbreken van een duurzaam financieel waterbeheer is de noodzaak inmiddels urgent geworden. Het doel van dit project is te komen tot een blauwdruk van een financieringssysteem, dat zorgt voor een effectief en efficiënt waterbeheer. Het Nederlandse waterschapsmodel is gekoppeld aan een autonome wijze van financiering en daarom uitermate goed geschikt om als basis te gebruiken in andere landen. De financiering van het waterbeheer is een unieke Nederlandse kwaliteit. Voor dit project is een samenwerkingsverband opgericht met partijen met diverse, elkaar aanvullende specialismen: Van Dijk Watermanagement B.V. is bedreven in projectmanagement en bekend met het Nederlandse waterschapsmodel, ECORYS Nederland B.V. heeft de ervaring in financieel-economische vraagstukken, VNG International B.V. zorgt voor de kennisuitwisseling en de promotieactiviteiten en Business Development Group Romania beheert het locale projectmanagement en onderhoud de contacten met de locale instanties. Het consortium maakt het mogelijk om het financieel waterschapsmodel internationaal onder de aandacht te brengen en dit (op maat) te exporteren. Het project is opgebouwd uit de volgende onderdelen: -Inventarisatie van de belangrijkste indicatoren; de kosten- en risicokenmerken van waterwerken, -Blauwdruk van een financieel systeem; het bestuderen van het huidige financieringssysteem in combinatie met waterbeheer, overleg over het heden en de toekomst, ontwerpen verschillende blauwdrukken (financiële indicatoren, fasering en tijd, vergelijking kosten/inkomsten) en als laatste de uitwisseling van kennis en trainen van betrokken instanties/gebruikers, -Pilot van de onder blauwdruk overgebleven best toepasbare model(len) (max. twee).

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.