Identification and market study for UV-applications for production and distribution of drinking water - Assesment of potential with ZhengZhouWater and roll out for the Chinese water sector | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Identification and market study for UV-applications for production and distribution of drinking water - Assesment of potential with ZhengZhouWater and roll out for the Chinese water sector

Het project heeft als doel het ontwikkelen van een geschikte desinfectiestrategie waarbij geen bijproducten gevormd worden als gevolg van de aanwezigheid van verontreinigingen en micro-organismen in het oppevlaktewater. Daarnaast zal een concept voor verbeterde bedrijfsvoering van het distributienetwerk worden ontwikkeld. Dit zal leiden tot een verbetering van de drinkwaterkwaliteit en een verbeterde distributiemanagement (vermindering van lekverliezen). Als gevolg hiervan zal er meer drinkwater met een betere kwaliteit beschikbaar zijn voor een lagere prijs. Het project sluit daarom naadloos aan bij het thema “Drinkwater en sanitatie”. Een vereiste voor een geslaagde invoering van nieuwe op UV-gebaseerde desinfecteertechnologieën is het verbeteren van het distributiemanagement en het project heeft daarom tevens als doelstelling het verbeteren van het utilitymanagement

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.