Implementatie Handreiking Indicatieproces Kindzorg | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Implementatie Handreiking Indicatieproces Kindzorg

Stichting KinderThuisZorg biedt kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis in heel Nederland (uitgezonderd de Waddeneilanden).

In december 2020 is de nieuwe beroepsnorm voor kinderverpleegkundigen gepubliceerd: Handreiking Indicatieproces Kindzorg (afgekort: HIK). Deze nieuwe beroepsnorm beschrijft hoe het proces van inventariseren, indiceren en organiseren van zorg voor kinderen moet worden vormgegeven. De handreiking heeft tot doel om meer eenduidigheid te bereiken in het indicatieproces van kinderen en jongeren tussen de 0-18 jaar. In het najaar worden door de twee beroepsverenigingen scholingen georganiseerd waarin de toepassing van het HIK wordt onderwezen. Het betreft een tweedaagse scholing en twee daaropvolgende intervisiebijeenkomsten. Kinderverpleegkundigen liepen de afgelopen jaren tegen veel obstakels aan bij het gebruik van het normenkader voor volwassenen als zij zorg voor kinderen wilden indiceren. Het is goed dat er nu een beroepsnorm ligt die erkenning geeft aan het feit dat kinderen geen kleine volwassenen zijn. Het is enorm dat de gehele beroepsgroep kinderverpleegkundigen voldoende tijd en aandacht krijgen zodat iedereen het HIK op een eenduidige manier gaat inzetten. Op deze manier komt er meer begrip voor elkaar en wordt het werkplezier vergroot. Op deze manier dragen zij tevens hetzelfde uit naar kind en ouders en is de wijze waarop een kinderverpleegkunde tot een bepaalde indicatie gekomen uitlegbaar en eenduidig.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.