Implementatie TeamTelefoon | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Implementatie TeamTelefoon

ZZG zorggroep ervaart als gevolg van COVID-19 een sterke afname van de kwaliteit van zorg, wat haar oorzaak heeft in uitdagendere communicatie tussen cliënten en de thuiszorgmedewerker, en thuiszorgmedewerkers onderling.

TeamTelefoon is een speciaal voor de zorg ontwikkelde app, waarmee de communicatie tussen de thuiswonende kwetsbare oudere en de thuiszorgmedewerkers sterk wordt verbeterd. Juist nu, bij de COVID-19 uitbraak is dit essentieel. Elk wijkteam krijgt in de nieuwe situatie een vast telefoonnummer waar de cliënten naar kunnen bellen.

Perspectief cliënt/de kwetsbare oudere thuis
Sinds het uitbreken van COVID-19 is er een forse toename van meldingen van kwetsbare cliënten thuis die onzeker, eenzaam of angstig zijn. Deze meldingen komen niet altijd of vertraagd binnen bij een thuiszorgteam.
Als zorgverlenend team moet je goed bereikbaar zijn. Als een cliënt of mantelzorger belt, wil hij of zij juist in deze crisistijden graag direct een antwoord of hulp! Hierbij is het voor de cliënt ook belangrijk dat snel geschakeld kan worden tussen verzorgende, wijkverpleegkundige of de behandelaar.
Juist in deze tijd is het van groot belang dat zoveel als mogelijk tijd wordt besteed aan directe contacten met de cliënt. Het overdragen van de bereikbaarheidsdienst kost vaak veel tijd.
Daarnaast is het van belang dat tijdens de zorgverlening het organiseren van bereikbaarheid goed gekanaliseerd wordt en de interactie tussen thuiszorgmedewerker en cliënt minimaal verstoort.
Belangrijk voor de cliënt in deze tijd is bovendien dat de invoering en toepassing van TeamTelefoon voor de cliënt geruisloos kan gebeuren.

Perspectief medewerkers/teams
Juist nu het verzuim stijgt in de thuiszorg en de werkdruk toeneemt is het van belang dat de zorgverleners minder last hebben van het organiseren van de bereikbaarheid. Alle aandacht is nodig voor de kwetsbare oudere thuis en dat ervaren onze thuiszorgteams dagelijks.

  • Met TeamTelefoon is het doorgeven of doorschakelen van de telefoon niet meer nodig. De app zet bestaande mobiele telefoons van de teamleden namelijk om in team telefoons, zo krijgt de beller altijd iemand aan de lijn.
  • Het overdragen van bereikbaarheidsdiensten kan veel doelmatiger plaatsvinden. Zo is het overdragen van telefoons niet meer nodig, en worden onnodige reisbewegingen naar kantoor voorkomen. Deze tijd kan vervolgens weer aan de cliënt besteed worden.
  • TeamTelefoon bevat ook notificaties bij onderbezetting. Dit is een belangrijk hulpmiddel om te bewaken dat teams de kritieke grens van te hoge werkdruk naderen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.