Individu Gerichte Informatie Technologie voor Energiezuinig Wonen (INTEWON) (EOS Lange Termijn) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Individu Gerichte Informatie Technologie voor Energiezuinig Wonen (INTEWON) (EOS Lange Termijn)

Het werkelijke energiegebruik van woningen valt altijd tegen vergeleken bij de voorspellingen. In dit onderzoek wordt de onderlinge beïnvloeding in de driehoek comfortbeleving, gedrag en techniek op individuele basis onderzocht. Dit moet leiden tot betere voorspellingen en besparingen in het energiegebruik.

Aanleiding: verwachting energiebesparingsmaatregelen

Voor de financiering van energiebesparingsmaatregelen en duurzame energietechnieken van woningbouw is een goede voorspelling van de verwachte besparingen, en daarmee de terugverdientijd van de investeringen, essentieel.

Deze voorspellingen worden nu gebaseerd op de eigenschappen van de bebouwing, de installaties en een aantal gemiddelden, waaronder de gemiddelde temperatuur en vooral ook de gemiddelde bewoner. In de praktijk valt het werkelijke energiegebruik altijd tegen omdat afwijkingen van het gemiddelde de optimale instelling van de installaties teniet doen. Het gedrag van de bewoners speelt hier een sleutelrol in.

Invloeden werkelijke energieverbruik

Het werkelijke energieverbruik wordt beïnvloed door:

  • Het buitenklimaat
  • De gebouwschil
  • De gebouwinstallatie
  • De bewoning
  • Het gedrag van de bewoners
  • Het beheer en onderhoud aan de woning
  • Het gerealiseerde binnenklimaat resulterend in het thermisch comfort en de lichtsensatie

Alleen al fysiologische verschillen tussen mensen(leeftijd, gewicht, sekse, activiteiten) zorgen voor een grote spreiding in de comfortbeleving.

Doel: interactie tussen individuele comfortbeleving en techniek

Het doel van dit onderzoek is inzicht bieden in de interactie tussen 1) individuele comfortbeleving (thermisch en licht) 2) het gedrag en 3) de mogelijke reacties op die comfortbeleving en 4) de techniek die individueel gedrag ook mogelijk maakt.

Voorspelling energiegebruik op huishoudenniveau

Uiteindelijk moet op huishoudenniveau een zo betrouwbaar mogelijke voorspelling van het energiegebruik gemaakt kunnen worden. Het gedrag en energiegebruik van de bewoners van een aantal huishoudens in speciaal te bouwen proefwoningen in Heerlen zal op individuele basis worden geanalyseerd.

Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is informatietechnologie, die terugkoppeling geeft aan de bewoners. Dit kan het directe energiegebruik zijn, maar ook bijvoorbeeld gevolgen voor de portemonnee of het milieu. De vraag is steeds: wat werkt het beste?

Winst: 75 tot 80 Petajoul per jaar

Het besparingspotentieel bedraagt na implementatie van de resultaten circa 75 tot 80 PJ/jaar.

Download Architectural Science Review Building and occupant energetic

  
Titel:Individu Gerichte Informatie Technologie voor Energiezuinig Wonen
Penvoerder:Universiteit Maastricht
Contactpersoon:De heer W.D. van Marken Lichtenbelt
Adres:Postbus 616, 6200 MD MAASTRICHT
Telefoonnummer:043-388 1629
E-mail:markenlichtenbelt@hb.unimaas.nl
Website:www.hb.unimaas.nl
Partners:Technische Universiteit Eindhoven, Rijksuniversiteit Groningen, Hogeschool Zuid, Cauberg-Huygen RI B.V. en E. Haas en partners.
Looptijd:1 september 2010 – 31 augustus 2014
EOS-regeling:Lange Termijn
Projectnummer:LT10033

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.