Innovatief renoveren met PVT | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Innovatief renoveren met PVT

Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland heeft in een renovatieproject in Alkmaar 154 woningen voorzien van PVT-systemen. Dit zijn zonnecellen en zonneboilers gecombineerd in één apparaat. Het is de eerste grootschalige toepassing van PVT in de woningbouw, en dan ook nog eens in de renovatiebouw. Alle partijen in de keten hebben zich aan het project gecommitteerd.

Aanleiding: herstructurering wijk Overdie in Alkmaar
In het kader van de herstructurering van de wijk Overdie in Alkmaar worden 154 eengezinswoningen aan de Graalstraat en omgeving ingrijpend gerenoveerd. Eigenaar Woonwaard Noord-Kennemerland heeft zich ten doel gesteld om te experimenteren met zowel fotovoltaïsche als thermische zonne-energie. Uit een eerste haalbaarheidsonderzoek bleek dat PVT-collectoren goede perspectieven bode. Deze wekken zowel elektriciteit (PV) als warmte (T) op. De integratie van technieken in één apparaat voorkomt een lappendeken aan zonnepanelen op de daken. De PVT-panelen hebben elk een oppervlak van 2,5 m2.

Project: toepassing PVT-systemen
De doelstelling van het project was het demonstreren van, en opdoen van ervaring met de toepassing van PVT-systemen in de Nederlandse sociale woningbouw. Eerst met een proefblok en in een later stadium in de totale renovatie.

Omdat het tevens het eerste project was in de bestaande woningbouw, is tevens ervaring opgedaan met seriematige productie en installatie, en de integratie in het bouwproces. Voor de kapvervanging en de installatie van de systemen kon bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van dezelfde hijsinstallatie.

Doel: inzicht in kosten duurzame energie
Het project moest duidelijk maken wat de precieze kosten zijn per geïnstalleerde Joule duurzame energie en waar in de keten mogelijkheden lagen voor kostprijsverlaging.

Renovaties
Woonwaard zelf staat de komende jaren voor een aantal soortgelijke renovaties. Via publiciteit zijn andere Nederlandse corporaties van de ervaringen op de hoogte gesteld. Voor Woonwaard pastte de toepassing van energiebesparende technieken volledig in haar milieu en energiebesparingsbeleid. Zo bouwde de corporatie al veel woningen energie-efficiënter dan de wettelijk verplichte EPC = 1,0. De woningen in de Graalstraat zijn niet alleen voorzien van PVT, maar ook van een extra dik isolatiepakket. Over de nieuwe PVT-systemen is intensief gecommuniceerd met de bewoners.

Partners
Voor het project is een samenwerkingsovereenkomst getekend met de andere partijen die bij het project zijn betrokken: de gemeente Alkmaar, het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), Besseling Installatie BV, Lafarge Dakproducten en PVTWINS, een spin-off bedrijf van ECN. Zij spanden zich gezamenlijk in voor een optimale renovatie met PVT-panelen.

Titel Innovatief renoveren met PVT
Penvoerder Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland
Contactpersoon Ing. M. Feenstra (hoofd Vastgoedprojecten) of R. Westmeijer (sr. planvoorbereider technische installaties)
Adres Postbus 326, 1800 AH Alkmaar
Telefoonnummer 072 – 518 66 66 (algemeen)
E-mail mfeenstra@woonwaard.nl of rwestmeijer@woonwaard.nl
Website -
Partners -
Looptijd december 2005 – medio 2008
EOS-regeling DEMO Gebouwde omgeving
Projectnummer DEMO01018

Eindrapport: http://www.rvo.nl/sites/default/files/rvo_website_content/EOS/DEMO01018.pdf

Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.