Innovatieproject Van der Doelen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Innovatieproject Van der Doelen

Op het bedrijf van VOF Van der Doelen wordt een nieuwe vleeskalverstal gerealiseerd. In plaats van de vergunde luchtwasser, wordt de stal uitgevoerd met bronmaatregelen: een combinatie van technologieën waarvan deels geoptimaliseerd en deels innovatief.

Er wordt gewerkt met een betonrooster met rubberen toplaag waarop de kalveren liggen, lopen en mesten/urineren. De mest en urine valt in de ondergelegen ondiepe kelder. Deze kelder is opgebouwd uit een hellende vloer voorzien van coating. Door de helling stroomt de urine snel af naar een afgesloten opslagkelder. Met een mestschuif wordt de feces frequent uit de stal verwijderd. De vloer wordt gespoeld met water en éénmaal daags voorzien van ureaseremmer.

De combinatie van rubberen vloer (lage urease activiteit op de vloer van de kalveren), snelle afvoer van urine, reduceren van de urease activiteit op de keldervloer en het frequent en restloos afvoeren van de feces maakt dat de ammoniakemissie, geuremissie en methaanemissie vanuit de stal verregaand wordt gereduceerd. De vaste mest wordt afgevoerd naar een vergister elders. De brandveiligheid wordt verzekerd door te werken met verschillende brandcompartimenten met daarin een rookdetectie- en rookmeld systeem. Zodoende kan bij calamiteiten tijdig worden ingegrepen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.