INNWIND (EOS Lange Termijn) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

INNWIND (EOS Lange Termijn)

De huidige ontwerpgereedschappen voor windturbines schoten op een aantal punten tekort. Dit onderzoeksproject leverde een nieuwe generatie tools op die richting gaf aan de ontwikkeling van de windturbines van de toekomst.

Aanleiding: huidige generatie ontwerp windturbines onvoldoende
Door een aantal ontwikkelingen is de huidige generatie ontwerpgereedschappen voor windturbines niet meer toereikend. Fabrikanten ontwerpen en bouwen steeds sneller grotere windturbines, waarvoor zij voortdurend nieuwe materialen ontwikkelen. Eigenaren en exploitanten van windparken op zee gebruiken ook steeds meer grote windturbines, zodat betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid een nog grotere rol gaan spelen. Bovendien neemt windenergie een steeds groter aandeel van de totale energieproductie voor zijn rekening, waardoor de voorspelbaarheid van de elektriciteitsproductie belangrijk is voor de balans in het elektriciteitsnetwerk.

Programma INNWIND: Innovatie in Ontwerpkennis Windconversie Offshore
Het eindproduct van het meerjarenprogramma INNWIND is een nieuwe generatie ontwerpgereedschappen. Hiertoe verzamelt het consortium eerst meer kennis over de belastingen die optreden bij multi-megawatt-windturbines, het materiaalgedrag en de betrouwbaarheid van zowel bladen als de gehele windturbine. Ook voerde het consortium onderzoek uit naar nieuwe materialen voor turbinebladen, die een betere massa/sterkteverhouding hadden en die recycling aan het einde van de levensduur vereenvoudigen. De nieuwe materialen zijn vooral vezelversterkte kunststoffen.

Het consortium integreerde de resultaten van al deze onderzoeken uiteindelijk in een gebruiksvriendelijke omgeving, waarmee het ontwerpproces van windturbines een slag zou maken op efficiency en betrouwbaarheid.

Partners
Een consortium van drie partijen: ECN, TU-Delft (DUWIND), WMC voerde het project uit. De Universiteit Twente was subcontractant. Om wereldwijd een maximale toepassing van de resultaten te verkrijgen besteedde het consortium veel aandacht aan kennisoverdracht en aan deelname in werkgroepen voor normontwikkeling en certificatie.

Dit project is een voortzetting van LT06001, LT07001 en LT08001.

Titel:

INNWIND, Innovatie in Ontwerpkennis Windconversie Offshore

Penvoerder:

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)

Contactpersoon:

De heer L.G.J. Janssen

Adres:

Postbus 1, 1755 ZG PETTEN

Telefoonnummer:

0224 - 56 46 64

E-mail:

l.janssen@ecn.nl

Website:

www.innwind.nl

Partners:

TU Delft (DUWIND; Delft University Wind energy research Institute) en WMC (Kenniscentrum Windturbine Materialen en Constructies)

Looptijd:

1 april 2010 - 31 december 2010

EOS-regeling:

Lange Termijn / ECN-consortia

Projectnummer:

LT09001

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.