Integraal duurzame kalverstal | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Integraal duurzame kalverstal

Integraal duurzame kalverstal met primaire mestscheiding, gescheiden afvoer van de fracties en een open roostervloer, plus een  vernevelinstallatie met emissieremmer.

De toekomst van de Nederlandse veehouderij is emissieloos en werkend in een regionale kringlooplandbouw. Dit stalsysteem pakt de reductie van stalemissies (ammoniak, methaan, geur en fijnstof) op 3 fronten aan:

  • via dagontmesting waarbij urine en vaste mest gescheiden wordt met
  • daarboven een goed doorlatend emissiearm rooster én
  • als extra maatregel het vernevelen in de stal van een emissieremmer.
De stalemissies nemen hierdoor zeer ver af en de meststromen die dit stalsysteem opleveren (zuivere urine en vaste mest) kunnen regionaal worden afgezet ter bevordering van de regionale kringlooplandbouw.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.