Integrale bronmaatregelen onder de roostervloer | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Integrale bronmaatregelen onder de roostervloer

In het project 'Integrale bronmaatregelen onder de roostervloer' wordt door een breed samenwerkingsverband subsidie aangevraagd voor de verdere ontwikkeling en het officieel meten van een stalconcept voor duurzame vleeskalverhouderij.

Dit stalconcept bestaat uit zes onderdelen:
A) Roostertype;
B) Gescheiden opvang van urine en vaste mest;
C) Sproeisysteem;
D) Mestschuif;
E) Luchtafzuigkanaal;
F) Dashboard en sensoren.

Het stalsysteem is brongericht: het ontstaan van emissies wordt zo veel mogelijk voorkomen. En stalsysteem werkt integraal: het heeft reducerende effect op ammoniak, geur en methaan, is haalbaar en betaalbaar en verbetert het binnenklimaat. Er wordt voldaan aan de beschreven randvoorwaarden van de subsidievoorwaarden, inclusief de randvoorwaarden voor brandveiligheid en dierenwelzijn. Van het systeem is een prototype aanwezig op het bedrijf van één van de aanvragende partners. Op dit bedrijf wordt het huidige prototype in fase 1 verder ontwikkeld. Voor ammoniak worden in fase 1 door deze partner indicatieve metingen, met eigen apparatuur, uitgevoerd om een definitief praktijkrijp stalconcept te ontwikkelen. Aan het einde van fase 1 wordt door een meetbureau ter bevestiging metingen van ammoniak, geur en methaan uitgevoerd in een controle- en proefafdeling op dit bedrijf. 

Het definitieve stalconcept wordt vervolgens ook op een 2e bedrijf geïnstalleerd. Hier is ook een controle van het concept mogelijk. Op een 3e bedrijf wordt uitsluitend aan het stalconcept gemeten. Het officiële meten, uitgevoerd door een erkend meetbureau, onder auspiciën van de AERES onderzoeksinstelling, met begeleiding van WUR, vindt dus plaats op 3 locaties (2x case-control en 1x case). Het einddoel van het project is landelijke erkenning. Hiervoor is meten op 2 bedrijven (met case-control opzet) voldoende. Maar in deze fase is al bewust gekozen voor verbreding in de praktijk. 

In het samenwerkingsverband wordt door AERES onderzoeksinstelling, samen met studenten van de AERES Hogeschool, onderzoek uitgevoerd op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid. Hierbij wordt, in combinatie met de andere aspecten, een uniek project voorgesteld. De resultaten van het project worden breed gedeeld. Tevens wordt gewerkt aan het verdienmodel in de kalversector door naast het effect op emissies het effect op technisch resultaat, dierenwelzijn en diergezondheid vast te stellen en de mogelijkheden van mestverwaarding (en daarmee lagere mestafzetkosten) te onderzoeken.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.