Intelligent E-Transport Management (ITM) - Netwerkmanagement voor inpassing van duurzaam energieaanbod met behulp van ICT-gestuurde disperse duurzame vraagsystemen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Intelligent E-Transport Management (ITM) - Netwerkmanagement voor inpassing van duurzaam energieaanbod met behulp van ICT-gestuurde disperse duurzame vraagsystemen

De toename van duurzame elektriciteit zorgt voor fluctuaties in de opwekking. Het sturen van de vraag naar elektriciteit biedt hiervoor oplossingen. In dit project ontwikkelde een consortium een intelligent netwerkmanagement voor een betrouwbare elektriciteitsvoorziening.

Aanleiding: fluctuaties in energie-opwekking
Naarmate er meer duurzame elektriciteit komt, ontstaan er grotere fluctuaties in het nationale opwekkingsvermogen. Denk aan de opwekking van windenergie. Door deze fluctuaties komen de stabiliteit en de kwaliteit van de elektriciteitslevering meer in het geding. Bovendien zullen er ’s nachts relatief meer conventionele opwekeenheden standby moeten staan, wat hun efficiëntie verlaagt en waarbij nog steeds ongewenste emissies plaatsvinden. Dat staat op gespannen voet met de wens elektriciteit betrouwbaar en zo duurzaam mogelijk te produceren.

Oplossing: groei elektrisch vervoer en energieopslag met warmtepompen
Twee belangrijke trends kunnen bijdragen aan het oplossen van deze problemen: de groei van elektrisch vervoer met accu’s, die in de nacht kunnen worden opgeladen en de toename van het aantal systemen met energieopslag in combinatie met elektrische warmtepompen. Beide opties bieden de mogelijkheid om de vraag naar elektriciteit in de tijd te sturen. Op deze wijze kan een fluctuerend aanbod worden opgevangen met een stuurbare vraag.

Project: intelligent netwerkmanagement voor stuurbare vraag
De geschetste ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan de sturing van het systeem. Er is een netwerkmanagement nodig dat een maximale bijdrage van duurzame bronnen mogelijk maakt, maar dat tegelijkertijd ook voldoet aan technische en sociaal-economische eisen. Daartoe heeft het projectconsortium eerst de huidige trends in aanbod en verbruik van elektriciteit en ontwikkelingen in het transportnet in beeld gebracht. Dit leverde de noodzakelijke referentiewaarden op. Vervolgens heeft het consortium varianten voor netwerkmanagement opgesteld en van elke variant de resultaten en gevolgen in beeld gebracht. Voor de kansrijke varianten zijn eisen opgesteld voor interfaces tussen het net, de laadsystemen voor de voertuigaccu´s en de schakelaars voor de warmtepompen. Op basis hiervan zijn complete concepten voor netwerkmanagement ontwikkeld en aanbevelingen voor implementatie en verdere technologische ontwikkeling geformuleerd.

Winst: windenergie inpassen in betrouwbare elektriciteitsvoorziening
Doel van het project was om het grote verschil tussen dag- en nachtvraag te verkleinen en te zorgen dat in 2020 in Nederland 6.000 MW aan windenergie kan worden ingepast in een betrouwbare elektriciteitsvoorziening.

Titel Intelligent E-Transport Management (ITM) - Netwerkmanagement voor inpassing van duurzaam energieaanbod met behulp van ICT-gestuurde disperse duurzame vraagsystemen
Penvoerder KEMA Nederland BV
Contactpersoon mevrouw Petra de Boer
Adres Postbus 9035, 6800 ET ARNHEM
Telefoonnummer 026 - 356 25 52
E-mail Petra.deBoer@KEMA.com
Website www.itm-project.nl
Partners Energieonderzoek Centrum Nederland, Enexis, Alliander, Stedin en IWO Institute for Science and Development
Looptijd 1 januari 2007 - 1 december 2009
EOS-regeling Lange Termijn
Projectnummer EOSLT05024

Eindrapport: http://www.rvo.nl/sites/default/files/rvo_website_content/EOS/EOSLT05024...

Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.