Intervisie wijkteams | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Intervisie wijkteams

Stichting Proteion biedt wijkverpleging in het werkgebied Noord- en Midden-Limburg. De wijkverpleging wordt geboden op basis van ZVW en WLZ.
Naast wijkverpleging biedt Proteion ook huishoudelijke hulp, thuisbegeleiding, dagbesteding en zorg met verblijf.

Het inzetten van intervisiebijeenkomsten voor de (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden van alle wijkteams ten behoeve van het verbeteren van de indicatiestelling en daarmee de wijze van zorgverlening aan de cliënt. Met de intervisiebijeenkomsten wil Proteion een gedragsverandering bewerkstelligen waarmee men tot een structurele en eenduidige wijze van indicatiestelling kan komen. Daarnaast doet Proteion een brede introductie van het toekomstperspectief van de organisatie (de beweging die men als organisatie wenst te maken naar meer eigen regie en zelfredzaamheid van de cliënt) binnen alle wijkteams. Daarmee worden alle verpleegkundigen en verzorgenden onderdeel van de beweging die Proteion wil maken. Dit ondersteunt een structurele inbedding van een werkwijze die gericht is op eigen regie en zelfredzaamheid, zodat Proteion de dagelijkse zorg aan haar cliënten kan blijven verlenen. Nu en in de toekomst.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.