Introducing innovative Dutch technology for improved water infra (WATSAF) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Introducing innovative Dutch technology for improved water infra (WATSAF)

Het doel van dit project is het demonstreren van innovatieve water technologie tijdens een pilot project in samenwerking met de gemeente Stellenbosch, de gemeente Kaapstad en in samenwerking met de Universiteit van Stellenbosch / het Sustainability Instituut. In de buurt van het Sustainability Institute (Stellenbosch University), ligt een dam om regenwater vast te houden en om gezuiverd afvalwater op te vangen. De dam bestaat uit een basin dat is verbonden met de Plankenbrug River, en een aangrenzend wetland. De huidige dam verkeert in slechte staat van onderhoud en in de huidige staat is het basin niet in staat om het water effectief op te slaan. Daarbij komt dat de slechte staat van de oevers belemmeren dat de waterstand kan worden opgezet. Ook het wetland verkeert niet in goede conditie en draagt nu niet bij aan de gewenste waterkwaliteit. In dit pilotproject wordt de dam hersteld zodat hij weer effectief kan worden gebruikt om regenwater te bergen en riooloverloop op te vangen. Daarbij wordt een polishing pond geplaatst om afvalwater te zuiveren en de waterkwaliteit te verbeteren. Het water in deze pond wordt behandeld door een natuurlijk filterproces dat wordt gemonitord door het Sustainability Institute. Een belangrijk onderdeel van die technologie betreft de toepassing van een specifiek polymeer, genaamd ‘Trisoplast’. Het project laat zien dat de opvang en het beheer van water op relatief eenvoudige wijze geoptimaliseerd kan worden met gebruikmaking van lokale grondstoffen en menskracht, en dat met toepassing van efficiënte voorzieningen zorgvuldiger omgegaan kan worden met water en de watervoorziening.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.