INVENT Pretreatment | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

INVENT Pretreatment

Doel:
Doorontwikkeling Torr-Coal en Biolake technologie in 2 pilotplants, doorontwikkeling technologie Topell, testen pellets in Amercentrale, ondersteunend onderzoek ECN, onderzoek vergassing en pyrolyse biocaol in labopstellingen op universiteit

Korte omschrijving:
Dit project is in het algemeen gericht op bevordering van de continuïteit van industriële torrefactieinitiatieven,
succesvolle (verdere) marktintroductie van torrefactietechnologie en –producten en
vergroting van het als brandstof/grondstof in te zetten biomassapotentieel. In het bijzonder betreft dit
de industriële torrefactie-initiatieven van Torr-Coal, Biolake en Topell.

Aanleiding:
In het algemeen, en in het bijzonder voor Biolake en Torr-Coal, geldt dat de torrefactieinstallaties
goed draaien met een gestaag toenemende betrouwbaarheid en beschikbaarheid, maar:
· De focus lag tot nu vooral op schone, houtachtige biomassastromen (primaire of secundaire
producten uit de bosbouw).
· Met betrekking tot de torrefactie zelf liggen er rondom de veiligheid nog een aantal
onderzoeksvragen.
· De verdichtingsstap (pelleteren of briketteren) heeft nog beperkt aandacht gekregen en blijkt
lastig te zijn.
· Mede daardoor worden de beloftes met betrekking tot productkwaliteit nog onvoldoende
ingelost.
· Tot nu toe is vooral aandacht besteedt aan de inzetoptie “grootschalige meestook in
kolencentrales”.
Het is van groot belang om deze beperkingen/belemmeringen weg te nemen ten behoeve van de
continuïteit van de industriële initiatieven, succesvolle (verdere) marktintroductie van torrefactietechnologie
en -producten en vergroting van het als brandstof/grondstof in te zetten
biomassapotentieel. Dit vormt de uitdaging voor dit project.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.