iPad als aanvulling op bestaande zorg | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

iPad als aanvulling op bestaande zorg

De iPad is een hulpmiddel dat mensen met een licht verstandelijke beperking en/of niet aangeboren hersenletsel (NAH) helpt om zelfstandiger te leven. De iPad zorgt voor structuur, minder onrust en gaat eenzaamheid tegen. Via beeldbellen met de begeleider is de cliënt op de hoogte van wat er die dag gaat gebeuren is diegene voorbereid, bijvoorbeeld door te herinneren aan medicijninname, bezoek van een hulpverlener/familie, of te drinken op een warme dag, persoonlijke verzorging of om zelfstandig op te staan. In de afgelopen periode heeft Stichting Odion, iPads bij meerdere ambulante cliënten ingezet. Uit deze pilot bleek dat inzet van iPads helpt om de zelfstandigheid en de eigen regie van de cliënt te vergroten en het aantal contactmomenten vanuit de zorg te verminderen en zo succesvol zorg op afstand te bieden. Als de dagbesteding wegvalt kan dit voor veel eenzaamheid en onrust zorgen en dan komt er extra druk op de zorg. Met familie en/of vrijwilligers kan worden afgesproken dan extra in te bellen of gezamenlijk een andere dagindeling door te nemen met de begeleider, dit zorgt voor rust en daardoor verlaagt dit de druk op reguliere zorgverleners. Vanwege de hoge noodzaak door Covid en op basis van deze positieve resultaten, wil Stichting Odion het gebruik van iPads opschalen en structureel bij 75 cliënten (50 nieuwe cliënten) inzetten. Stichting Odion biedt zorg aan 370 ambulante cliënten in de wijk. Er worden 30 iPads aangevraagd, maar via een rouleersysteem (na 3 maanden, evaluatie) worden eigen iPads aangeschaft en voor wie daar het budget niet voor toereikend is wordt de uitleenperiode verlengd. Hierdoor verwachten wij dat wij structureel bij 50 cliënten iPads hebben uitstaan. De inzet van een iPad zal geïnitieerd worden door de persoonlijk begeleider. Samen met de cliënt en eventueel het sociaal netwerk/mantelzorger wordt besproken of de inzet van een iPad passende zorg is. Door de inzet van de iPad en goede ondersteuning zowel extern als intern kunnen we zorgen voor een goede inbedding van deze nieuwe manier van ondersteuning van zorg. We hebben uit de pilot gemerkt dat inzet van zorg op afstand via de iPad al zorgt voor het wegnemen van onrust wat de begeleider ontzorgt bij de zorgtaken. Ook het tijdig nemen van medicatie, het wegnemen van angst omdat er iemand anders voor de deur staat zorgt dat iemand beter voor zichzelf kan zorgen en dat ontzorgt iedereen. Zeker in deze moeilijke tijd waarin begeleiding onder druk staat, er veel dingen veranderen voor cliënten is houvast en een vertrouwd gezicht via beeldbellen goud waard.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.